Radar

Ny rapport: Elbehovet kan dubblas till 2035

En ny utredning ger en unik bild av elbehovet i Sverige framöver.

Sveriges elbehov kan komma att vara dubbelt så stort som i dag redan 2035, visar en rapport från Energimyndigheten.

Spannet för elbehovet är dock stort eftersom det framtida behovet beräknats utifrån olika möjliga scenarion för samhällsutvecklingen. Men det är möjligt att behovet 2035 blir 280 TWh, jämfört med dagens 140 TWh och utbyggnaden behöver nu vara ”historiskt snabb” enligt myndigheten. 2045 kan elbehovet komma att vara 370 TWh.

Landbaserad vindkraft bedöms stå för den största delen av den nya elproduktion till en början, men till 2045 kan också havsbaserad vindkraft och kärnkraft bli viktiga.

Dagens utredningen beskrivs av myndigheterna som unik genom att den ger en samlad bild av frågan utifrån flera myndigheters perspektiv. 
Elsystemets kapacitet, utbyggnadstakten för nätet och elmarknadens utveckling är parametrar som kommer att spela en roll framöver.

Omställningen kräver att alla processer behöver gå fortare, och elmarknaden behöver ha långsiktiga spelregler och alla aktörer på marknaden behöver bidra till ett effektivt system.

– Elektrifieringen av samhället är en historisk strukturomvandling som påverkar i princip alla delar av samhället. Den skapar stora möjligheter till hållbar utveckling för klimatet och till att skapa nya jobb i innovativa och konkurrenskraftiga svenska företag, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

– Sverige har goda möjligheter att möta framtidens ökande elbehov. Utmaningarna ligger i att som samhälle hantera intressekonflikter, skapa de spelregler och ta de beslut som är nödvändiga för vägvalen i klimatomställningen.

Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät och Trafikverket har utrett frågan tillsammans med en rad andra myndigheter. Årliga rapporter kommer också 2023 och 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV