Radar

Inaktivitet leder till kostsamma sjukdomar 

Många länder behövert göra mer för att uppmuntra sina befolkningar till fysiskt aktivitet.

500 miljoner människor riskerar att drabbas av sjukdomar kopplade till fysisk inaktivitet fram till 2030. Många länder behöver arbeta mer aktivt med frågan för att minska riskerna, enligt en ny global studie.

Det är FN:s världshälsoorganisation WHO som tittat på frågan i 194 länder och som konstaterar att hjärtsjukdomar, fetma, diabetes eller andra sjukdomar riskerar att drabba många på grund av fysisk inaktivitet.

Kostnaderna för sjukdomarna beräknas till 27 miljarder dollar per år och regeringar uppmanas att uppmuntra människor till mer fysisk aktivitet.
Färre än hälften av de 194 länderna har en nationell policy för fysisk aktivitet och bara vart tredje har riktlinjer för fysisk aktivitet för olika åldersgrupper.

Fysisk aktivitet hos vuxna studeras i nästan alla länder, men färre studerar fysisk aktivitet bland ungdomar. Färre än vart tredje land studerar fysisk aktivitet hos barn under 5 år. Studien konstaterar att även om det finns policys för fysisk aktivitet så är stora delar av den inte finansierad eller genomförd.

Promenader, cykling och sport

– Inom politikområden som skulle kunna uppmuntra aktiva och hållbara transporter har bara drygt 40 procent av länderna vägdesignstandarder som gör gång och cykling säkrare. Vi behöver fler länder för att skala upp implementeringen av policyer för att stödja människor att bli mer aktiva genom promenader, cykling, sport och annan fysisk aktivitet. Fördelarna är enorma, inte bara för individers fysiska och mentala hälsa utan också för samhällen, miljöer och ekonomier, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i en kommentar.

– Vi hoppas att länder och partners kommer att använda denna rapport för att bygga mer aktiva, hälsosammare och rättvisare samhällen för alla.
WHO har en handlingsplan som ska hjälpa länder att uppmuntra till fysisk aktivitet. I den finns rekommendationer om att bygga vägar som uppmuntrar till mer aktiva transporter och att fysisk aktivitet uppmuntras inom barnomsorg, skolor, primärvård och på arbetsplatser.

– Vi måste underlätta inkluderande program för fysisk aktivitet för alla och se till att människor har enklare tillgång till dem. Den här rapporten ger en tydlig uppmaning till alla länder om starkare och snabbare åtgärder från alla relevanta intressenter som arbetar bättre tillsammans för att uppnå det globala målet om en 15 procents minskning av förekomsten av fysisk inaktivitet till 2030, säger Ruediger Krech, chef för hälsoavdelningen på WHO.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV