Radar

Kritik mot hemligstämplat elstöd

Ska det går att granska hur väl det elstöd regeringen vill betala ut fungerar? En rad kritiker pekar på att den hemligstämpling av vem som får stödet som regeringen vill se inte gör det möjligt.

Kritik riktas från en rad håll mot att regeringen vill att det ska vara hemligt vem som får det nya elstödet.

Centerpartiet KU-anmäler regeringen därför att remissinstanser fick så lite som en halv dag på sig att ha synpunkter på lagförslaget om att hemlighålla elstödet.

Den snabba hanteringen har också ifrågasatts av Lagrådet, som anser att beredningen inte uppfyller lagkraven.

– I det aktuella ärendet är det tydligt att lagstiftningsärendet har hanterats slarvigt och med för små tidsmarginaler, säger Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson för C till TT.

– Den sekretess som man vill införa skulle också i praktiken omöjliggöra för journalister och allmänhet att granska utbetalningen, säger Ida Karkiainen, S, ordförande i konstitutionsutskottet.

Förslaget innebär att det blir hemligt i 20 år vilka som får del av elstödet.

Också yttrandefrihetsexperten Nils Funcke är kritisk till sekretessen, som han ser som ”en fullständigt omotiverad inskränkning i offentlighetsprincipen”, enligt TT och som försvårar en granskning av hur stödet faller ut.

På tisdagen hade drygt 30 000 personer skrivit under en namninsamling på sajten Skiftet, som kritiserar hemligstämplingen med hänvisning till att det inte kommer att gå att se vilka hushåll som tjänar på stödet. Namninsamlingens farhågor är att stödet kommer att gå till hushåll som inte brytt sig om att dra ner på sin elförbrukning eller som har en så god ekonomi att de inte behöver stödet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV