Radar

Dags för fjortonde hållbarhetsveckan i Västerbotten

Ploggning, att samla skräp samtidigt som man joggar, är ett av de 84 arrangemang som står på menyn när hållbarhetsveckan drar igång.

Nästa vecka är det hållbarhetsvecka i Västerbotten. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet står i fokus för den fjortonde gången. 

En fritidsbank och en kulturbank öppnar i Skellefteå. Klädbytardagar. Ploggning. Zero waste. 84 arrangemang kommer att äga rum runt om i Västerbottens län, de flesta fysiska men en del digitala, som ett led i SEE Hållbarhetsvecka, där SEE står just för Social, Ekologi och Ekonomi.

Lägg till det att uppmärksamhet riktas mot psykisk hälsa, vikten av fysisk aktivitet, ett omställt näringsliv och betydelsen av biosfärområdet Vindelälven, som sträcker sig genom delar av länet.

– Sammantaget är det en bred beskrivning av vad hållbarhet är. Arrangörerna av alla aktiviteter står för en slags folkbildning. Samtidigt ser våra innevånare lite hopp, säger Kristin Olsson, projektledare för veckan.

Har spridits till Finland

SEE Hållbarhetsveckan har varit igång digitalt även under pandemin och har därefter fortsatt med digitala arrangemang, vid sidan om fysiska.

– Det är många som anmält att de vill vara med i år. Det är mycket kommuner, civilsamhället och större organisationer, mest i området nere mot kusten. Det är lite svårare för de mindre kommunerna inåt landet eftersom de kanske inte har miljöansvariga. Det vi skulle vilja är att få med fler företag, men företagen gör sitt på den fronten eftersom nästan alla talar om sin hållbarhet i sin reklam.

Allt som händer under hållbarhetsveckan finns att läsa i veckans magasin, som bland annat lyfter klädbranchens betydelse, rörelserikedom, cirkulär ekonomi, hållbara tjänsteresor, psykiatrisk vård, industrins betydelse och universitetet i Umeå.

Efter att ha startat i Umeå och sedan spritt sig till kranskommunerna äger veckan sedan några år rum i hela Västerbotten. Nu är utmaningen att se om veckan kan växa tillsammans med andra.

I år har veckan spridit sig till Finland, där den hålls i flera län.

– Vi har kontakt med Finland och ska försöka ha ett samarbete med Finland nästa år. Vi skulle kunna göra arrangemang tillsammans, digitalt eller kanske fysiskt. Vi kan dela med oss av gemensamma utmaningar, säger Kristin Olsson.

Fakta:

SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I Västerbotten handlar det om att:

– Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling

– Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang

– Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

SEE hållbarhetsvecka leds av en ledningsgrupp bestående av Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.

Källa: SEE hållbarhetsvecka

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV