Radar

Därför fungerar landsbygder och förorter på samma sätt

Omställningsnätverkets konferens i september ska ha landsbygder och förorter som tema. Elinor Askmar, som varit med och satt ihop konferensen, berättar mer om temat. Samma principer för att bygga något nytt fungerar i helt olika typer av miljöer.

– Så som vi har tänkt kommer konferensen som vanligt att skapas av de som kommer dit, men temat landsbygder och förorter blir en inramning. Vi har olika områden i landet som finns i marginalen och vill man ha en positiv utveckling där behöver man nog ett aktivt medborgarskap. I utsatta områden är det många föräldrar som lever med en rädsla för hur det ska gå för deras barn. I ett landsbygdsområde kan det istället finnas problem med att alla blir äldre, att det avfolkas och att service lägger ner, säger Elinor Askmar.

Sådana områden är alltså väldigt olika – de har många respektive få innevånare – men de har samtidigt samma problem, som att en plats upplevs som ointressant eller problematisk.

– Omställningsrörelsen har mest erfarenhet av att vända trender på landsbygden men vi vill visa på att trender kan vändas också i förorter och vi vill visa vad vi vet om sådana områden. Vad krävs det för att bygga något annat – något nytt– och i ett område där något kanske redan har brustit?
Jag har inspirerats av en man i Los Angeles – Ron Finley – som arbetat med stadsodling i områden helt utan matbutiker – så kallade food deserts. Han är en sådan person som själv visar att det går att göra något positivt. Det är den aspekten vi vill åt.

Vilka har ni bjudit in för att berätta om det här?

– Gurgîn Bakircioglu kommer att prata mer generellt om hur man får med människor i diasporan och med rötter i andra länder i rörelsen så att vi kan öka mångfalden och inkludera fler. Vi vill ha en konferens som bjuder in många olika grupper. Grönt initiativ i Järva har fått kämpa i flera år bara för att få starta en stadsodling, men nu verkar det ha lossnat för dem. De som arbetar med Lugn i Lövgärdet i Göteborg gör både naturguidningar och områdesguidningar av och för ungdomar i första hand. De är kopplade till Tikitut, som arbetar med community based tourism, att man ska turista i sitt eget område. Man behöver inte resa långt för att möta världen.

Filmpremiär

Något som inte står med i programmet ännu är att filmen om omställningsrörelsen, ett arbete som pågått ett par år, kommer att ha sin officiella premiär på konferensen.

Omställningsnätverkets konferens äger rum i Dals Rostok i Dalsland den 8 till 10 september.

”Energikris, krig, inflation, förvärrade klimatförändringar, skakande demokratier, ekosystem nära tipping points, matsystem i gungning, sociala spänningar. Omställningsrörelsen startade för att svara an på de globala kriserna vår civilisation står inför, och hitta lokala lösningar som bygger resiliens. Vad har vi egentligen lärt oss om att vända negativa spiraler?” frågar sig arrangörerna.

Bland de som kommer att medverka finns: 
Gurgîn Bakircioglu – journalist som valde bort ett heltidsjobb för att göra en radikal downsizing för att leva inom planetens gränser.  
Marjam Nordmark – intiativtagare och eldsjäl bakom Grönt initiativ Järva.
Vera Telemo – utvecklingsstrateg för hållbar omställning på Mötesplats Steneby i Fengersfors.
LUGN i Lövgärdet som består av unga naturguider i förorten tillsammans med community based tourism organisationen Tikitut.
Elinor Askmar och Magnus Skånberg, som berättar om bygg- och bogemenskaper i Dalsland.