Radar

Lantbruk får råd om sin hållbarhet

Lantbrukare ska nu kunna få hållbarhetsråd.

Svenska lantbrukare har länge efterfrågat rådgivning kring en gårds totala hållbarhetsarbete. Nu startas en sådan rådgivning, under namnet Hållbarhetsanalysen.

Det är Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, länsstyrelserna och rådgivningsföretag som tillsammans står bakom rådgivningen.
Analysen ger lantbrukare koll på nuläget för sin gård och hur gården står sig i jämförelse med liknande gårdar utifrån sex området: Övergödning, markhälsa, växtskydd, biologisk mångfald, klimat och energi.

Tillsammans med rådgivaren får gården tips på lämpliga mål och och åtgärder.

– Rådgivarens roll är att sammanställa data och vara ett stöd och bollplank. Både under själva rådgivningsbesöket men också under det fortsatta arbetet på gården, säger Emma Hjelm, projektledare för rådgivningen.

– Den nya Hållbarhetsanalysen kan göra det svenska lantbruket ännu mer hållbart! Vi har redan nått långt inom många områden men kan tillsammans bli ännu bättre. Möjligheten att få coachande samtal för den som vill använda egna hållbarhetsmål tror jag också kan bli uppskattad, säger Markus Hoffmann, mark-, vatten- och hållbarhetsexpert på LRF.

Analysen testas nu på ett antal gårdar och ska i höst erbjudas till intresserade lantbrukare.

Hållbarhetsanalysen erbjuds inom ramen för Greppa näringen, som är Jordbruksverkets, Lantbrukarnas Riksförbunds och länsstyrelsernas satsning på frivilligt arbete kring klimat- och miljöåtgärder.

Greppa Näringen har under 20 år gjort omkring 70 000 gårdsbesök och har tillgång en stor mängd data om olika gårdar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV