Radar

Studie: Det regenerativa jordbruket måste skalas upp 

Ett antal av de största jordbruksföretagen har nu nått slutsatsen att man i stor skala måste slå om till regenerativt jordbruk för att inte produktionen ska förstöra planeten.

Företagen gör utspelet inom ramen för Sustainable markets initiativet (SMI) och erkänner att från att ha varit en del av ett problem behöver man nu hitta lösningar.

Analytiker har enligt en rapport konstaterat att regenerativt jordbruk blir vanligare men att takten i ökningen måste tredubblas, bland annat för att klara klimatkrisen. Idag sköts 15 procent av all odlingsmark regenerativt, men andelen behöver öka till 40 procent 2030.

Rapporten konstaterar att några områden är extra viktiga i omställningen: Det måste finnas gemensamma sätt att mäta miljöresultat; jordbrukare ska få inkomster utifrån miljöeffekter; kostnader för omställning måste delas mellan olika parter och stater.

Enligt tidningen The Guardian påverkar företagen tillsammans livsmedelsförsörjningen i hela världen, och kritiker menar att de hör till dem som bär störst ansvar för att hittills ha påverkat både jordbruksmark och klimat negativt och att förslagen i rapporten inte bemöter den verkliga krisen. Företagens rapport kommer dagarna innan klimattoppmötet COP27, som Greta Thunberg bojkottar med hänvisning till att toppmötet blir en möjlighet för stater och organisationer att nå ut med pr i miljöfrågan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV