Radar

Företag och forskare vill se snabbare omställning

Regeringens miljöpolitik har fått kritik av bland annat Miljöpolitiska rådet.

200 företag och 531 forskare uppmanar regeringen att ta fart i klimatomställningen. I väntan på att ett utlovat nationellt klimatmöte blir av ordnar de själva en klimatvecka den här veckan och bjuder in regeringen.

Ett ”monumentalt svek”. ”Ni kan inte säga att ni inte visste”.
Så skriver 531 forskare i en debattartikel i Aftonbladet och uppmanar regeringen att anordna det nationella klimatmöte med forskare, företag, fackföreningar och civilsamhället som regeringen lovat att bjuda in till.

Forskarna pekar på de redan nu allvarliga följderna av klimatförändringarna och Sveriges löften om att hålla sig till Parisavtalet, samtidigt som de påpekar att regeringens politik ökar utsläppen enligt Klimatpolitiska rådet, och att klimatmålen hotar att inte nås, enligt Naturvårdsverket.

Åtgärder behövs nu, anser forskarna: ”Sverige har inte bara tappat fart i omställningen. Vi har i själva verket ökat takten i utsläppen. I vårt förra upprop skrev vi forskare att vi är förtvivlade och arga. Det är den rimliga responsen när vi står inför en massiv kris men ignorerar forskningen om hur krisen kan hanteras. Fortsätter det i samma riktning blir sveket från er ledare monumentalt.”

Företag ser möjligheter

Också företrädare för 200 små och stora företag för fram samma krav och de ser dessutom klimatomställningen som något som ger svenska företag stora möjligheter.

”Det som bekymrar oss är att så många av er politiker i Sverige lyfter fram denna omställning endast som ett stort problem, när den i själva verket även är en enorm möjlighet,” skriver de, också det i en debattartikel i Aftonbladet, och hänvisar till att många företag och organisationer frivilligt gått med i FN:s Race To Zero-initiativ och förbinder sig att lämna fossilsamhället.

Företagen efterfrågar incitament, spelregler och regleringar från politikernas sida, för att kunna göra investeringar, istället för subventioner av fossila bränslen som ”ger konstgjord andning till gårdagens teknik”.

Nu riktar företrädare för näringslivet också en fråga till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, som häromveckan sagt att inbjudningar till ett klimatmöte har skickats ut, men organisationerna We don’t have time, Exponential roadmap initiative och GoClimate, som samlar ”en stor del av näringslivet” har inte sett någon inbjudan.

Istället anordnar organisationerna själva nu Stockholm Climate Week den 18 till 22 april. 100 svenska och internationella företagsledare, forskare, investerare, företrädare för EU och FN, kommunala tjänstemän med flera kommer att medverka och man bjuder in regeringen att delta.