Radar

Avverkning minskas tillfälligt i norra Sverige

Avverkning av skog i norra Sverioge minskas "tillfälligt", enligt företaget Sveaskog.

Statliga Sveaskog meddelar att företaget minskar avverkningen i Norrbotten under 2023.

Samebyar ska ha ett inflytande över avverkningar i sina områden, men samarbetet har inte fungerat som planerat, enligt Sveaskog som också menar att det är ett ”låst läge” i diskussionerna som orsakar neddragningen. Bland annat sågverk påverkas av neddragningen.

”Vi minskade redan volym i juni för hela Sveaskog nu gör vi en tillfällig neddragning från nivåerna fastställda i juni för att vi behöver göra omtag i samråden med samebyarna i Norrbotten. Vi siktar på en mer varierad skogsbruk och en bättre balans med renskötsel”, skriver Sveaskogs vd Erik Brandsma på Twitter.

Erik Brandsmaa säger också till Sveriges radio att neddragningen till en del är en följd av att företaget ”själva rannsakat oss och tittat på hur vi brukar skogen i norr”.

Fakta:

I Norrbotten och Västerbotten sambrukas mark med renskötseln. Samråd med samebyarna är reglerat i Skogsvårdslagen. Samplanering är den form av utvecklade samråd mellan Sveaskog och samiskt hävdvunnen renskötsel som FSC-certifieringen innebär.

Källa: Sveaskog

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV