Radar

Utbildning viktigt för Indiska kvinnor inom jordbruket

 Nootan är en av de kvinnliga bönder i Indien som fått hjälp att med utbildning och samarbete driva hållbara jordbruksföretag.

Kvinnliga bönder i Indien möter motstånd i traditioner. Genom utbildning i jordbruksmetoder och samarbete kan de nu lättare driva hållbara jordbruksföretag.

Kvinnor är viktiga för Indiens jordbruksproduktion, men patriarkala traditioner hindrar dem från att få tag i mark att odla på, verktyg och krediter. Klimatförändringar försvårar också för kvinnor att klara hushåll och ekonomi, vilket försämrar både kvinnornas och deras barns fysiska och psykiska hälsa.

Barnfonden försöker, med stöd från EU ge 15 000 kvinnliga bönder i östra Uttar Pradesh större möjligheter genom Projektet ”Strengthening Civil Society Organisations to Fostering Women Empowerment in Eastern Uttar Pradesh”. Kvinnors kunskap, roll och position inom jordbruket.

Utbildningar lär kvinnor klimatanpassade jordbruksmetoder, att stå upp för sina rättigheter och att driva hållbara jordbruksföretag.

Jyoti, en deltagare från Siwan-distriktet, har fått ett helt nytt perspektiv:

– Efter att ha gått med i programmet har jag blivit mer medveten om olika typer av klimatanpassade jordbrukstekniker och om kvinnors rättigheter. Innan det här projektet fick jag knappt gå ut ur huset själv. Nu går jag på dessa utbildningar och deltar i arbete med olika statliga tjänstemän. Jag planerar också att starta ett eget företag, säger hon i ett pressmeddelande.

– Jag känner mig så glad när jag besöker min åker och tittar på den friska grödan av ris som växer i systematiska rader! Tidigare hade jag inte den tekniska kunskapen om jordbruk. Men på ChildFunds workshops experimenterade jag på ett större område odlingsmark efter att ha lärt mig att göra organisk kompost, planerad sådd, skördemetoder och så vidare, och det blev en succé, säger den kvinnliga jordbrukaren Shalini i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV