Radar

Åtta senaste åren de varmaste någonsin

30 000 personer beräknas delta i klimattoppmötet COP27.

Studier visar att åtgärderna för att förhindra klimatkrisen inte är tillräckliga. Halterna av växthusgaser når rekordnivåer och de senaste åtta åren har varit de varmaste någonsin.

När klimattoppmötet COP 27 inleddes släpptes siffror som visar att alla år sedan 2016 varit de varmaste någonsin. Det trots att klimatfenomenet La Niña förmodligen hållit temperaturerna nere.

– Vi har så höga halter av koldioxid i atmosfären nu att det lägre 1,5-gradersmålet i Paris­avtalet knappt är inom räckhåll, sade FN:s meterologiska organisations generalsekreterare Petteri Taalas.

2021 var halten av koldioxid i atmosfären 415,7 miljondelar och halten av metan 1 908 delar per miljard. FN:s miljöprogram UNEP konstaterade i slutet av oktober att sedan klimatmötet i Glasgow 2021 har de åtgärder som satts in varit otillräckliga. Bara en genomgripande omställning i stor skala kan förhindra att klimatkrisen accelererar, skriver man i en rapport. Det gör att uppvärmningen av planeten snarare är på väg mot mellan 2,1 och 2,9 grader och utsläppen av växthusgaser behöver minska dramatiskt – med hälften fram till 2030.