Radar

Pris för berikande livsmiljöer

Priset årets strålkastare delas ut till de som bidragit till berikande livsmiljöer.

Fyra arbeten för berikande livsmiljöer i Skåne, Dals Långed och Hökarängen får pris för både bevarande och nytänkande.

Det är Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd som står bakom priset, som i år går till Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed.

– Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

Svenska byggnadsvårdsföreningen prisas för att man kämpar för det byggda kulturarvet och propagerar för resurshushållning.

– Vi vill vara en motsvarighet för den byggda och gröna kulturmiljön såsom Svenska Naturskyddsföreningen är för vår natur, säger Tomas Nyström, arkitekt och styrelseordförande för föreningen i ett pressmeddelande.

Mötesplats Steneby i Dals Långed i Dalsland prisas för konstnärliga krafter kan fås att motverka utflyttning och att konsten ses som en samhällsutvecklande tillväxtfaktor.

– Det går att utveckla livsmiljön på landsbygden med hjälp av konstnärer och konsthantverkare. De kan se till helheten och är riktigt bra på gestaltad livsmiljö. Det skapar tydliga resultat för samhället, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby.

Region Skåne får priset för att man låter anställda i Skånes 33 kommuner utbilda sig i gestaltad livsmiljö och Konsthalls C:s Forskningsstation i Hökarängen i Stockholm får pris för att man skapat en residensbostad för konstnärer och forskare som vill undersöka området.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV