Radar

Tunga transporter lönsamma att köra på el

Eldrift även av tunga lastbilar kan vara lönsamt, visar ny forskning.

I motsats till vad många tidigare ansett så kan eldrift vara mer lönsamt också för tunga lastbilar som kör långa transporter.

Tidigare har många ansett att tunga lastbilar som kör långa sträckor skulle behöva så stora batterier att de skulle ta så mycket plats att eldriften inte skulle bli lönsam. Men forskare vid Chalmers tekniska högskola visar att det inte bara är personbilar och lättare fordon som kan köras på el.

− Vi har tittat på ett scenario där tunga lastbilar kör mellan Helsingborg och Stockholm. Vi har jämfört två olika batteristorlekar och två tänkbara priser på snabbladdning. Vår slutsats är att transporterna ser ut att kunna elektrifieras på ett kostnadseffektivt sätt, säger Johannes Karlsson, doktorand i reglerteknik på Chalmers i ett uttalande.

− Jag är själv förvånad över resultaten och hoppas att fler åkerier och lastbilstillverkare vågar satsa på elektrifiering nu när vi visat att det kan vara kostnadseffektivt, säger han.

Last avgör batteristorlek

Beräkningar av en tänkt transport mellan Skåne och Stockholm har gjorts med stora respektive små batterier. Ett stort batteri som bara behöver laddas på företagets egna depåer tar mer plats, medan ett mindre batteri som snabbladdas emellanåt tar mindre plats.

Resultaten visar att det var lönsamt att köra på el.

−  Med rätt batteristorlek bör det i många fall vara möjligt att elektrifiera de tunga lastbilarna så att kostnaden blir densamma eller lägre jämfört med om lastbilarna drivs av en dieselmotor. Den bästa storleken på batteriet avgörs av om man kör lätt last, som paket eller grönsaker, eller om man kör tung last, som drycker eller virke. Andra viktiga faktorer som påverkar valet av batteristorlek är körmönster och priset på snabbladdning. Ett realistiskt framtidsscenario är att lastbilar har olika batteristorlekar, säger Johannes Karlsson.

Nu är förhoppningen att resultaten ska få fler tunga transporter att göras med el istället för diesel.

− Vi har visat att man kan elektrifiera en tung fordonsflotta på ett konstadseffektivt sätt. Det bör kunna leda till att företag verkligen vågar satsa på en omställning, säger Anders Grauers, docent vid institutionen för elektroteknik på Chalmers.

Mer om studien går att läsa här: Case Study of Cost-Effective Electrification of Long-Distance Line-Haul Trucks

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV