Förstasidan

Avverkningar hotar svenska skogar

Svenska skogar mår allt sämre och skogsägare behöver ges ekonomiska skäl att spara skogar med höga naturvärden, enligt en ny rapport.

Sveriges skogar mår dåligt och den biologiska mångfalden är hotad. Dessutom går utvecklingen åt fel håll. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen.

Situationen innebär att miljömålet kallat levande skogar inte kommer att nås och att livsmiljöer minskar och att fler arter hotas. Kulturlämningar och vattendrag förstörs också.

– Vi förlorar just nu naturvärden som inte går att återskapa under överskådlig framtid. Därför behövs de kraftfulla åtgärder som vi nu lägger fram och det snabbt, säger Camilla Andersson, miljöstrateg vid Skogsstyrelsen och en av rapportförfattarna.

Anledningen är enligt sammanställningen att det finns starka ekonomiska drivkrafter som ”styr mot ett produktionsinriktat skogsbruk men svaga eller obefintliga ekonomiska drivkrafter att styra mot andra samhällsvärden”.

Så kan situationen bli bättre

Men Skogsstyrelsen pekar på åtgärder som skulle kunna göra det lönsamt för skogsägare att spara skog och berika miljön.

Bland dessa finns att regeringen behöver skapa en ekonomi som gör skogar med höga naturvärden lika viktiga som de skogar som avverkas.

Skogsstyrelsen vill också se förtydliganden kring hur skogar med höga naturvärden ska hanteras. Men tar som exempel att det idag finns önskemål om att skogar med höga naturvärden inte ska avverkas, men att det samtidigt är upp till enskilda skogsägare att frivilligt gå med på att spara skogar.
Mer pengar behövs också för att öka kunskapen om var höga naturvärden finns i skogarna.

Utvärderingen görs vart fjärde år och den kommer att ingå i en slutrapport som Naturvårdsverket ska lämna till regeringen i januari.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV