Radar

Butiksskyltning kan gynna hälsosam mat

På försök ska brödhyllor i några butiker göras om för att se om det kan få kunder att välja hälsosammare mat.

Vad vi äter påverkar hälsan och butiksmiljöer påverkar vilken mat vi köper. I ett nytt försök undersöks nu hur butikers miljö kan stimulera till hälsosammare val.

Under november kommer brödhyllorna i tre matbutiker i södra Stockholm att se lite annorlunda ut.

Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden ändrar tillsammans med Coop placeringen av varor, prissättningen och skyltningen för att det ska bli tydligare för kunderna vad som de hälsosammaste varorna.

Att många äter mer ohälsosam mat är ett växande problem, enligt Cancerfonden, som anser att det inte bara bör vara individens ansvar att handla hälsosamt utan att det också bör vara en fråga för hela samhället, butiker och politiker.

– Miljön vi befinner oss i inuti en butik spelar stor roll för våra val. Både butikerna och politiker kan påverka de miljöerna. Ansvaret har legat på individen, men forskningen visar att samhället har ett ansvar. Det finns lite politik idag för att fler ska välja hälsosammare mat, säger Lisa Klefbom, intressepolitisk expert på Cancerfonden.

Ska påverka butiker och politiker

Skyltningen och förändringarna av hyllor och prissättning tre butiker i södra Stockholm, men vilka det är är hemligt för att studien ska ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

Varför faller valet på att förändra just brödhyllorna? Att vi äter mer grönsaker är också eftersträvansvärt.

– Det här kan ses som ett litet första steg. Vi har valt brödhyllorna bland annat för att öka förståelsen om hälsosamma val hos barnfamiljer, där det äts mycket bröd. Hälsosammare bröd ger mer fullkorn och mer fibrer.

Beroende på resultatet hoppas projektet att det kan leda till att både butiker och politiker ser att det är viktigt hur butiksmiljöer ser ut.

– Butikerna styr till en viss del, men politiken kan ta fram regler för vad butiker får och inte får göra, precis som vad gäller alkohol och tobak. Miljön i butiker påverkar, det visar internationella exempel, säger Lisa Klefbom.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV