Radar

Skåningar behöver minska användningen av antibiotika

Mätning av resistens och känslighet av antibiotikas effekt på bakterier i en bakterieodling.

Överanvändning av antibiotika är den främsta orsaken till att bakterier blir resistenta mot läkemedlet. I Skåne skrivs det ut mest antibiotika i landet.

Region Skåne visar i ny statistik att regionen är den där det används mest antibiotika i landet – 270 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Genomsnittet för hela landet är 242 recept per 1 000 invånare.

Eftersom överanvändning av antibiotika är en orsak till resistenta bakterier vill nu regionen att användningen minskar.

De nationella rekommendationerna för antibiotikabehandling har ändrats de senaste 10-15 åren efter att studier visat att kroppen själv är bättre på att läka en rad sjukdomar.

– Antibiotikaresistensen är ett av de största hoten mot folkhälsan. Dagens moderna sjukvård skulle inte vara möjlig att bedriva utan effektiva antibiotika. För den enskilde försämras dessutom kroppens naturliga immunförsvar om antibiotika tas vid en infektion som kroppen själv kan läka ut, säger Charlotta Malmer Hagstam, specialist i allmänmedicin och ordförande i Strama Skåne, ett nätverk med uppdrag att bevara antibiotika som effektivt läkemedel och minska risken för resistensutveckling, i ett pressmeddelande.

Att användningen av antibiotika varierar över landet beror bland annat på närheten till läkare, attityder och hur väl de nationella rekommendationerna följs.

– Vi behöver bli bättre på att skriva ut antibiotika bara när det verkligen behövs, det vill säga vara mer noggranna med att följa de nationella rekommendationerna för antibiotikabehandling. En annan viktig åtgärd är korrekt handhygien, säger Charlotta Malmer Hagstam.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV