Radar

Flera instanser överklagar inte Cementa-dom

Cementas fabrik i Slite på Gotland.

Varken Naturvårdverket, länsstyrelsen på Gotland eller Naturskyddsföreningen överklagar företaget Cementas tillstånd att fortsätta bryta kalksten på Gotland, enligt flera medier.

Mark- och miljödomstolen meddelade i december att man ger Cementa tillstånd att fortsätta brytningen i fyra år till och fram till idag är det möjligt att överklaga domen.

Naturvårdsverket meddelar att man avstår från att överklaga eftersom tillståndet är tidsbegränsat till fyra år:

”En ny tillståndsprocess avseende ett mer omfattande tillstånd kommer att påbörjas inom kort och att de allmänna miljöintressena bäst kan tillvaratas genom att Naturvårdsverket koncentrerar sina resurser till det kommande målet”, skriver verket enligt TT.

Utöver tillståndet på fyra år arbetar Cementa också med en ansökan som ska ge tillstånd till brytning i mellan 20 och 30 år.

Anneli Bergholm Söder, länsråd vid länsstyrelsen på Gotland förklarar beskedet för TT:

– Vi tycker fortfarande att det finns brister i underlaget men eftersom ansökan om det 30-åriga tillståndet redan är igång så väljer vi att fokusera på den kommande prövningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV