Radar

Kolonister uppmanas nobba torv

Kolonister i Stockholm uppmanas att minska användningen av jord med torv, för klimatets skull.

Stockholms koloniträdgårdar vill minska utsläppen av växthusgaser genom att minska användningen av jord som innehåller torv.

Organisationen, som består av 70 föreningar med drygt 7000 kolonister som arrenderar mark av Stockholms Stad, ska i två år driva en kampanj kallad ”halvera torven”. Medlemmarna uppmanas att inte köpa torvhaltig jord utan att istället förbättra sin jord med naturliga metoder, till exempel genom att tillföra löv och flis.
Föreläsningar, workshops och utbildningsmaterial ska finnas till hands för de som vill lära sig att minska användningen av torv och bland annat kommer en workshop att hållas i början av maj.

På Stockholms koloniträdgårdars årsmöte 2025 ska kampanjen utvärderas.

Organisationen motiverar kampanjen med att torven inte innehåller så mycket näring eller mikroorganismer utan att det istället släpps ut växthusgaser både vid torvbrytningen och vid användningen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV