Radar

Investeringar i en farlig framtid

Investerare har en roll att spela.

Forskare vid Stockholm resilience center vid Stockholms universitet visar i en rapport att stora investerare bidrar till problemen på jorden.

– Investerare driver jorden farligt nära tippningspunkter i Amazonas regnskog, de stora inlandsisarna, korallreven och delar av golfströmmen”, säger Victor Galaz vid Stockholm resilience center.

Enligt forskarna borde kapital och ekonomiska spelregler ändras så att de bidrar till att världen inte når sådana tippningspunkter, genom ändrade subventioner och investeringar.

– Investerare kommer att ha ett oproportionerligt stort ansvar för den framtida stabiliteten på vår planet och i våra samhällen, men hittills har ytterst få så kallade hållbara investeringar tagit itu med grundorsakerna till våra hållbarhetsproblem.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV