Energi

Rådsmöte ska diskutera omsorg om liv

Madeleine Söderström är en av 22 kvinnor från Europa som i helgen diskuterar betydelsen av omsorg om liv och relationer i Ytterjärna.

22 Grandmothers från 14 länder träffas i helgen i Södertälje och Ytterjärna för att prata om betydelsen av liv och hur omsorg om relationer och världen kan skapa en bättre planet att leva på.

Det är kvinnornas omsorg om sin omgivning och allt liv omkring oss som är det viktiga i gruppen.

– Det är en kvinnocirkel bestående av personer som arbetar för olika viktiga frågor i sina länder och vi kan stötta varandra i den här gruppen. Det som förenar dem alla är de visar omsorg om sin omgivning och att det vi har nu inte bara ska bevaras utan att det till och med ska göras lite bättre, säger Madeleine Söderström, en av de 22.

Hon bor på Mörkö och är värd för organisationens möte i helgen. Det är därför kvinnorna och ett femtiotal andra inbjudna träffas i Södertälje och i Järna.

Kvinnorna har inte nödvändigtvis barnbarn utan ”Grandmother” hänger snarare ihop med den roll som en äldste eller byäldste haft i många samhällen, framför allt historiskt.

– Grandmothers och äldste har en lång tradition av att vara ”visdomsbärande personer”, men unga har också ett djup och en otrolig visdom – något vi alla ”vet här inne”. Inne i dig finns en kompass som gör att man vet vad man ska göra, vad det innebär att vara människa, hur jag kan känna mig stolt över något jag gör. Man har tillgång till sin inre kompass bara man stannar upp och lyssnar.

Cirkeln av äldre kvinnor har tidigare samlats till rådsmöte på bland annat Island
Cirkeln av äldre kvinnor har tidigare samlats till rådsmöte på bland annat Island. Foto: Privat

Behöver bidra med erfarenheter

Ur ett svenskt perspektiv lyfts också kvinnors 100 år av rösträtt och frågor som kommer att lyftas här hur man ska tänka kring de kommande 100 åren.

– Kvinnor behöver inte bestämma allting men vi behöver bidra med vår syn och våra erfarenheter, säger Madeleine Söderström.

Det här är gruppens sjunde rådsmöte, det som kallas Council of European Grandmothers.

2019 var fred temat i rådet som hölls på Island. I Trondheim i Norge 2017 var temat relationer och på ett rådsmöte i Litauen 2018 var temat ”ljud”.

Det Madeleine Söderström och nätverket Ebba Sverige, som arbetat fram årets tema, vill lyfta är frågan ”Liv – vad vill och behöver omsorgen om liv på jorden nu?”

– Vi kommer att prata om hur vi har ett liv på jorden. Det är som om vi människor inte förstår vad vi har för betydelse på planeten. Jag säger inte att många inte förstår, men vad är ett liv, vad håller oss levande och vad är viktigt med allt som lever? Det är omsorgen om ”liv” som vi är nyfikna på, för klimatfrågan och freden löser sig när omsorgen om allt liv blir viktigt.

Kompletterar varandra

Eftersom kvinnorna har olika bakgrunder och arbetar med olika saker kompletterar de varandra i de diskussioner som förs på rådsmötet.

– En av oss arbetar med psykologi och forskning, en har en biodynamisk gård, en arbetar med människor som traumatiserats av konflikten på Nordirland. Beate Heide från Sapmi är storyteller och skriver böcker. Sapmi är ett eget land i vår grupp.

– Vi arbetar med olika frågor, och de kan ses som ett antal blomblad som ligger tillsammans. På de platser där blombladen ligger på varandra uppstår överlappande ytor – och det är där det finns gemensamma nämnare för olika frågor. Efter den här helgen kanske vi vet var sådan punkter finns, som kan lösa problem på samma sätt som när man stimulerar en akupunkturpunkt.

Ungdomar är viktiga

Dialogerna är också öppna för ungdomar.

– Som äldre är det enklare att ha en bestämdhet i det man tycker, som kommer lite efter 50. En bestämdhet att vi vill ha kvar det som vi har har på jorden. Men ungdomar måste vara med för de har så fantastiska svar på allting och det är de som gör att det finns en drivkraft framåt.

Själv arbetar Madeleine Söderström med krishantering och försoning, både med enskilda personer och team och företag, bland annat med just unga.

– Jag är beteendevetare och skapar flöden och balans i en människa eller i ett företag eller en organisation. Hur ändrar man ett beteende och hur kommunicerar vi för att förändra? Just nu arbetar jag med socialpedagogik och hur hälsofrågor hanteras i skolan och bland unga.

Men allt sker inte på helgens rådsmöte, utan mycket har redan hänt. Lokala grupper arbetar månaderna innan i området med angränsande frågor. Mötet i Ytterjärna samarbetar med organisationen Ecocid och med The international youth initiative program (YIP), som är en utbildning i Järna för unga som vill ta sig an globala utmaningar. Några grandmothers har under våren mött och pratat med ungdomarna om olika frågor. Mötet samarbetar också med Läsinstitutet i Södertälje.

Rådsmöten var nionde månad

Council of European Grandmothers möte är till en del öppet för allmänheten. I Ytterjärna visas i helgen utställningar med Ute Drexel, Elisabeth Ubbe, Tom Jonasson och Eike Eschholz.

På fredagen den 17/6 klockan 19 hålls en ceremoni och försoningsmanifestation i St:a Ragnhilds kyrka i Södertälje. Temat är att minska konflikterna – som mellan kvinnor och män, mellan människan och naturen och mellan till exempel Ryssland och Ukraina.
Till vissa av diskussionerna går det att köpa biljett. Läs mer här

Council of European grandmothers grundades 2015 och gruppen vara sedan dess succesivt växt till 22 personer från Litauen, Storbritannien, Sapmi, Schweiz, Tyskland, Spanien, Irland, Island, Belgien, Italien, Österrike, Grekland, Danmark och Norge. De har rådsmöte var nionde månad i olika länder. Mellan mötena arbetar medlemmarna vidare med sina frågor i respektive land, eller samarbetar om specifika projekt. Nästa rådsmöte sker i Spanien i början av 2023.

Gruppen är en efterföljd av en annan grupp kvinnor: International Council of Thirteen Indigenous Grandmothers, som består av äldste-kvinnor från ursprungsfolk i Nordamerika, Amazonas, Nepal, Gabon, Mexiko och Tibet.

Nätverket Edda Sverige, som arrangerar rådsmötet i Sverige är ”ett idéburet nätverk som skapar, håller och deltar i dialoger och aktiviteter som med moderlig värme och beslutsamhet verkar för framtidens hållbara liv och utveckling på jorden.”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV