Radar

Stora mängder odlad mat når aldrig en tallrik 

Ska de ätas eller kasseras? Var tredje morot som odlades i Sverige 2021 och 2022 hamnade aldrig på en tallrik.

Mellan 30 och 50 procent av olika odlade grödor blir aldrig mat, enligt nya undersökningar. Samtidigt intensifieras nu arbetet i Sverige för att nå FN-målet om att halvera matsvinnet fram till 2030.

Det är Jordbruksverket som konstaterar att var tredje morot sorterades bort efter skörd och aldrig blev mat 2021-2022. Nästa var femte potatis lämnade aldrig gården den odlades på 2021. Uppemot hälften av av jordgubbarna på en odling blev kvar där förra året.

Enligt Jordbruksverket är den här situationen en miljömässig och ekonomisk förlust.

– Det är viktigt att förebygga livsmedelsförluster för att minska miljö- och klimatpåverkan, öka lönsamheten och stärka livsmedelsförsörjningen, säger Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör i ett pressmeddelande.

Som exempel nämns att den potatis som blev kvar på gårdar och och packerier under 2021 istället för att hamna på en tallrik motsvarade vad 1,6 miljoner svenskar äter under ett år.

Många orsaker till skador – men mycket är ätbart

Vilda djur, torka, kraftiga regn, svampsjukdomar och insekter kan alla skada grödor ute på odlingen, medan andra skador kan uppstå vid upptagningen eller under lagring. Väder som gör att till exempel många jordgubbar mognar samtidigt kan göra att bären inte hinner plockas. Andra grödor sorteras bort därför att de inte uppfyller olika kvalitetskrav, har små skönhetsfel eller har en avvikande form, vilket medför att potatis och morötter valdes bort som livsmedel trots att de var fullt ätbara.

– Flera potatisodlare i studien fick endast betalt för matpotatis som går till butik och inget för den som går till foder eller till livsmedelsförädling, säger Karin Lindow projektledare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Satsningar på odlingsmetoder, teknik och kunskap behövs nu för att skydda grödorna i fält, liksom insatser för att motverka både för mycket väta och torka. Konsumenternas vilja att köpa grödor med skönhetsfel måste också ses över.

– En konsumentundersökning visar att merparten av konsumenterna kan tänka sig att köpa potatis, frukt och grönsaker med små skönhetsfel, avvikande skal och form, säger Karin Fritz på Livsmedelsverket.

Fler arbetar för att minska svinnet

Den svenska överenskommelsen SAMS, som står för Samarbete för minskat matsvinn, ska arbeta med svinnet i alla led av en grödas färd mot tallriken. Målet är både att nå FN:s mål om att halvera det globala matsvinnet till 2030 och nationella mål.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder arbetet och 22 livsmedelsföretag och myndigheter deltar, bland annat Coop, Arla, Kronfågel, Lantmännen, LRF, Norrmejerier och Orkla. Nu meddelar institutet att också Ica Sverige och stiftelsen Axfoundation går med, liksom forskningsinstitutet Rise.

– Så mycket som 40 procent av all mat som produceras äts inte upp – det är ett enormt resursslöseri. Samtidigt orsakar livsmedelsproduktionen stora klimatutsläpp och miljöpåverkan. Att minska matsvinnet är viktigt och vi är glada att vi har fått förlängt förtroende att leda och intensifiera det arbetet i Sverige, säger Maria Ahlm på IVL, koordinator för Samarbete för SAMS.

Som grund i arbetet finns den nationella handlingsplanen Fler gör mer.

Radar

Giftfria, hållbara och billiga – framtidens solceller kan bestå av trä

Kraftlignin kommer direkt från trämassa och kan användas för att skapa stabila solceller, detta tack vare dess förmåga att skapa många vätebindningar som blir som ett lim.

Traditionella solceller är energikrävande att tillverka och kan leda till utsläpp av giftiga kemikalier. Nu har forskare vid Linköpings universitet och KTH skapat en solcell tillverkad av kraftlignin – en restprodukt från papperstillverkning.

Energin från solens strålar står i dag för endast omkring två procent av jordens energibehov. Vad som krävs är miljövänliga och billiga solceller. 

Nu har forskare från Linköpings universitet och KTH lyckats skapa en solcell delvis tillverkad av kraftlignin, en relativt obehandlad restprodukt från papperstillverkning. Lignin finns i cellväggarna hos nästan alla landlevande växter. Träd består till 20–30 procent av lignin, det är vad som ger styrka till växten. 

Forskarnas långsiktiga mål är en solcell helt av trämaterial.

– Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ, säger Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik vid Linköpings universitet i ett pressmeddelande.

Lignin som behandlats kraftigt med olika kemikalier har tidigare använts i försök med solceller. I jämförelse med dem är solcellen av kraftlignin stabilare, enligt forskarna.

I jämförelse med traditionella solceller finns för- och nackdelar med ligninbaserade varianter, berättar Mats Fahlman.

– Organiska solceller kommer aldrig vara bäst när det gäller effektivitet. Men fördelen är att de är ogiftiga, hållbara och billiga. Kan de ligga på 15–20 procents effektivitet räcker det gott och väl för de flesta tillämpningar, säger han.

Radar

”Klimaträddaren” koldioxidinfånging är åratal bort i Sverige

De flesta projekt i Sverige handlar åtminstone delvis om så kallad bio-CCS, där man suger upp koldioxid som bildats av förnybara ämnen.

Tekniken är hajpad och behövs för att fixa klimatmålen. I dag finns 40 anläggningar i världen som suger upp koldioxid innan röken lämnar skorstenen. Men i Sverige dröjer det flera år innan första anläggningen är på plats.

Det är en av de stora snackisarna under klimatmötet COP28 i Dubai. Tekniken som av vissa beskrivs som en klimaträddare – medan andra ser den som ett sätt för oljejättar att i oförminskad takt fortsätta med klimatskadliga fossila bränslen.

I Sverige beskrivs CCS som en viktig pusselbit för att nå klimatmålen. Men det går trögt med tekniken, som går ut på att avskilja koldioxid från utsläppen, transportera bort den och pumpa ned den i underjorden.

En genomgång som TT gjort bland de projekt som kommit längst visar att ingen ännu formellt har fattat ett investeringsbeslut om att faktiskt gå vidare med planerna. En anledning är den stora ekonomiska osäkerheten.

Regeringen har avsatt 36 miljarder kronor för 2026–2046. Tanken är en omvänd auktion där företag tävlar om att erbjuda störst koldioxidupptag till lägst pris. Men processen har fastnat hos EU-kommissionen och hur lång tid den tar vet ingen. Klart är att auktionerna försenats till minst nästa år.

– Alla går och väntar på ett godkännande från EU, säger Julia Ahlroth, chef för strategi och omvärldsrelationer på Växjö Energi.

Bolaget planerar att sätta in koldioxidavskiljning på Sandviksverket, som årligen ska fånga in 200 000 ton koldioxid. Projektet är redan försenat, och är i gång tidigast 2028.

Var hamnar koldioxiden?

Ett annat problem är var koldioxiden som avskiljs ska ta vägen. Koldioxiden måste transporteras med båt, tåg, lastbil eller i pipeline, antagligen med slutstation i Norge eller Danmark. De lösningarna finns inte i dag och transportsektorn behöver veta att den kommer att ha någon koldioxid att avskilja. Samtidigt vill ingen satsa på CCS om ingen kan transportera bort koldioxiden.

– Utmaningen är att ingenting är på plats. Vem vågar börja med ett investeringsbeslut så att de andra kan gå efter? säger Ahlroth.

Stockholm Exergi med sitt biokraftvärmeverk i Hjorthagen är antagligen längst fram i landet med planerna på sin bio-CCS-anläggning. Men även här har projektet försenats, från 2026 till tidigast 2027.

Innan bolaget vågar lägga ett investeringsbeslut väntar man in regelverket kring den omvända auktionen, säger Fabian Levihn, forskningschef och docent i industriell ekonomi vid KTH.

– Sverige hamnar efter. Vi låg bland de första, det är bara att konstatera att Danmark redan hunnit genomföra någon typ av upphandling av stöd för negativa utsläpp.

Jätteprojekt hotat

Inte heller stora utsläppare av koldioxid har satt ned foten kring CCS i Sverige. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland har planer på en sådan som i ett slag skulle kapa Sveriges utsläpp med 4 procent, 1,8 miljoner ton årligen.

Men för att jättesatsningen på 10 miljarder kronor ska sjösättas behöver företaget snabba tillståndsprocesser och även nya elkablar till Gotland i god tid innan anläggningen är i bruk 2030.

– För att vi inte ska bli omsprungna måste man omedelbart ta ett mycket tydligare statligt grepp om den här strukturomvandlingen, säger vice vd Karin Comstedt Webb

I dag är Svenska kraftnäts prognos för de nya elkablarna 2031. För sent, anser Heidelberg.

– Då går investeringen kanske till något annat land, säger Comstedt Webb.