Radar

AI kan ge effektivare solpaneler

Artificiell intelligens kan nu hjälpa stadsplanerare och husägare med hur solceller ska placeras för att de ska bli så effektiva som möjligt.

Artificiell intelligens kan bidra till att solceller placeras rätt, vilket kan öka mängden el som produceras, enligt forskare. 

Det som behöver bestämmas om man placerar solceller på en byggnad är hur många som krävs och var de ska sitta. 

– Att montera för många solpaneler på villataket ger ett elöverskott som inte genererar särskilt mycket pengar när elen säljs på marknaden, och för få solceller ger för lite el i förhållande till investeringskostnaden. Solceller är dyra, och det gäller att hitta en balans som konsument för att investeringen ska löna sig så mycket som möjligt, säger Mohammad Aslani, forskare i geospatial informationsvetenskap på högskolan i Gävle och som utvecklat AI-metodiken, i ett pressmeddelande.

Den artificiella intelligensen kan arbeta i sex steg av processen när solceller ska placeras ut. 

På kartor och flygfoton kan den visa alla tak på ett foto, bedöma takens lutning och väderstreck och se varje enskilt taks struktur med skorstenar och vinklar. Utifrån det kan placeringen av solceller bestämmas.

Metodiken kan vara till nytta både för enskilda husägare, för fastighetsbolag och för kommunala stadsplanerare.

– Om man som stadsplanerare vill se över potentialen för solenergi för en hel stadsdel är det viktigt att bedömningen blir så träffsäker som möjligt, både av ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Mohammad Aslani.

Tester har gjorts i Göteborg och i Uppsala.

– De befintliga metoderna är många gånger för optimistiska och överskattar det förväntade energiutbytet eftersom de inte är lika detaljerade som vår metod, och inte tar hänsyn till rumsliga detaljer som påverkar eller hindrar placeringen av solcellerna, säger Stefan Seipel, professor i datavetenskap och som också deltagit i forskningen.

Nästa steg i Mohammad Aslanis forskning kan bli att se hur hus och hustak kan byggas för att få ut så mycket så möjligt av solpaneler.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV