Radar

Pris väcker fråga om exkludering och inkludering

Vad ska krävas för ett pris i Martin Luther Kings namn? Krävs nolltolerens mot rasistiska rörelser eller är samtal mellan alla grupper i samhället nödvändiga? Debatten om inkludering och exkludering i omställningsrörelsen har blossat upp igen.

Kritik riktas mot att årets Martin Luther King-pris delas ut till Pella Thiel. Nolltolerans mot rasistiska rörelser krävs för priset, anser kritiker, medan andra anser att arbete mot rasism måste vara långsiktigt och att samtal är nödvändiga. 

Debatten om huruvida alla ska kunna inkluderas i omställningsrörelsen har varit omfattande sedan två år, när Pella Thiel beskrev hur hon låtit en högerextrem redaktion göra en film om ett omställningsevenemang.
Frågan fick ny aktualitet i december, när Pella Thiel tilldelades Martin Luther King-priset av en rad kristna organisationer.

Hon får priset ”för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet. Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden,” enligt motiveringen, som också nämner arbetet för att göra ecocid till ett internationellt brott och för samarbetsprojekt mellan världens religioner och Pella Thiels ickevåldsliga envishet.

Men prisets koppling till människorättskämpen Martin Luther King har fått en rad personer att kräva att priset inte delas ut, eftersom man anser att ett pris i Martin Luther Kings namn kräver att pristagaren mycket tydligt tar avstånd från högerextremism och rasism.

Kritik lyfts i öppet brev

I ett öppet brev skriver företrädare för Amnesty Sapmi, Rädda barnen, Latinamerikagrupperna, Skiftet, Fältbiologerna och Fridays for future, Extinction rebellion och tidigare medlemmar i End ecocide Sweden – totalt 163 personer – att priset kan bidra till att normalisera rasism och diskriminering. Att låta en högerextrem kanal göra en film om ett omställningsevenemang har ”varit kontraproduktivt och särskilt kränkande i förhållande till utsatta minoriteter”, skriver de i brevet och påtalar att detta lett till en splittring inom omställningsrörelsen. ”Respekt för alla människors lika värde, solidaritet och miljö hör ihop”, skriver de och uppmanar organisationerna bakom Martin Luther King-priset att tänka om.

Sedan de kraven restes har det uppstått splittring i priskommittén, som består av Sveriges kristna råd, Kristna fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och enskilda ledamöter.  
Sofia Camnerin är generalsekreterare på Sverige kristna råd.

– Kommittén hade konsensus om att Pella Thiel ska få priset. Efter att andra uppgifter kommit fram ändrade sig Kristna fredsrörelsen. 
– Vi prisar Pella Thiel för hennes uthålliga arbete inom klimat- och miljöfrågorna där hon också arbetar interreligiöst, och där det i det arbetet också finns en andlig omställning, säger hon.

Olika synsätt på priset

Sveriges kristna råd har tagit del av kritiken men står fast vi utnämningen.
– Vi har lyssnat på kritiken och tittat på vad Pella Thiel skrivit i olika sammanhang. Vi anser att man kan bedriva arbete mot rasism och sexism på olika sätt och där har Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen kommit till olika slutsatser om hur. Enligt oss måste det vara ett pågående arbete och inom Sveriges kristna råd kan vi med den världsvida kyrkan exempelvis arbeta i ett årtionde mot strukturellt våld, säger Sofia Camnerin.

– Equmeniakyrkan och Sveriges kristna råd, det gemensamma organet för Sveriges kyrkor, känner fullt förtroende för Pella Thiels uthålliga kamp för fred med jorden och arbete med End Ecocide Law, säger George Olvik vid Equmeniakyrkan.

Kristna fredsrörelsen har kommit till en annan slutsats eftersom man anser att Martin Luther King-priset kräver att en pristagare ”behöver bära och förkroppsliga vissa ideal och värderingar, oavsett vilken gärning det är som pristagaren uppmärksammas för”.

Att en högerorganisation fick göra en film om ett omställningsevenemang anser ni ”utmanar rimligheten i att priset delas ut”. Hur? 

– Kristna fredsrörelsen sätter ickevåld och fred i centrum och gör kanske en skarpare analys än de andra. Huvudproblemet för oss är samarbetet med den här kanalen och oavsett syfte så hjälper man till att legitimera en kanal som sprider hat och hot. Ett pris i Martin Luther Kings namn kan inte ges utan att man visar en tydlig antirasitisk ståndpunkt, säger generalsekreterare Lotta Sjöström Becker vid Kristna fredsrörelsen.

– Alla kan göra misstag, men hittills ser vi inte tecken på att Pella Thiel har visat att hon tagit till sig och förstår den kritik som kommit från de som utsätts för hat och hot. Pella Thiel gör ett viktigt arbete och hon har fått pris för det innan. Men det här är inte ett klimat- eller miljöpris utan ett Martin Luther King-pris, säger hon.

Rörelsen "lär genom misstag"

Pella Thiel tar allvarligt på anklagelserna från kritikerna till priset och har skrivit på sin hemsida att om hon vetat vad hon vet idag så hade hon inte låtit den högerextrema kanalen filma på omställningsevenemanget.

– Det är svåra anklagelser att få på sig och det gör mig djupt bedrövad. Jag delar skribenternas oro för hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter och det var därför jag valde att försöka prata med högerrörelserna. Omställningsrörelsen är en av få rörelser som kan samla människor i ett gemensamt  görande. Jag kommer aldrig att acceptera rörelser och ideologier som diskriminerar, men när människors tappar tilliten till samhället växer farliga idéer och jag tror att det är viktigt att nå också dem med sådana idéer, säger hon.

– Brevet innehåller vad jag tolkar som medvetna misstolkningar och flera rena sakfel. Jag förstår den kritik som framförs men jag tycker den är missriktad. Jag förstår inte hur vi ska ta oss till ett rättvist och hållbart samhälle utan att prata med varandra. Alternativet leder till våld. Vi står inför peak everything och när många känner att marken skakar under fötterna skapas rädsla och då letar man syndabockar bland de som är annorlunda än en själv.

Kritiker säger att genom att inkludera högerextrema rörelser exkluderas andra.

– Jag har upprepade gånger bett om ursäkt för att jag bidragit till den känslan. Omställningsrörelsen är spretig och händer på helt olika sätt beroende på omständigheter, så frågan är om man ens kan tala om den splittring inom rörelsen som många säger sig se på grund av det här. Man får gärna kritisera mig, men jag värnar om att vi måste få ha olika förhållningssätt – vi är en rörelse som bygger på mångfald på alla sätt. Följ inte mig utan ta initiativ själv om du tycker något annat. Alla är ledare i omställningsrörelsen.

– Rörelsen bygger på att lära genom misstag och då är det djupt problematiskt att år ut och år in anklaga mig för att ha gjort fel. Det går inte att dra slutsatser om hela rörelsen utifrån en enskild händelse.

"Utsatta väljer bort rörelsen"

Karmapriya Muschott, människorrättsvetare, medgrundare till End Ecocide Sweden och en av kritikerna till priset, är en av dem som nu känner sig utestängd från många sammanhang inom omställningsrörelsen. Hon tycker att Pella borde tacka nej till priset just utifrån den infekterade frågan om antirasistiskt arbete inom rörelsen.

– Det finns ingen kritik mot henne som person utan mot hennes handling. Hon skulle kunna säga att hon är ledsen och läka sår, men hon fortsätter att säga att hon handlade rätt och att det här ligger i omställningens natur och att det här en väg vi behöver gå. Det gör att personer som är utsatta för högerextrema väljer att inte vara med i en rörelse där de inte vet vilka de kommer att möta i olika sammanhang.

Relaterade artiklar från debatten 2021:

Kan vi inkludera de som vill exkludera

Replik: Omställningsrörelsen bör inkludera de som exkluderas

Replik: ”Miljörörelsen ska sldrig legitimera fascismen”

Slutreplik: ”Vem ska bygga broarna när skuggorna växer?”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV