Radar

Bara vart fjärde miljölöfte infrias

Övergödning, kalhyggen och hotade arter är tecken på att Sverige inte infriar majoriteten av de miljölöften man förbundit sig att följa de senaste 50 åren.

De senaste 50 åren har Sverige förbundit sig att följa 87 mål och konventioner inom miljö- och klimatområdet. Men bara 63 av dem lever man upp till, enligt en granskning av DN.

Bland de 24 löften som Sverige klarar att följa idag finns hållbar industri, innovationer och infrastruktur, att förorenare ska bekosta miljöskador, skyddande av ozonskiktet, EU:s klimat- och miljömål och Kyotoprotokollet.

Bland de 63 löften Sverige inte lever upp till finns hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, att erkänna och stödja urbefolkningar i deras miljöarbetet, ingen övergödning, myllrande våtmarker och de svenska klimatmålen.

– Jag skäms över att Sverige helt har tappat ledarskapet. Vi är ett litet land som trots det skulle kunna ha en stor påverkan genom att visa vägen, säger Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef vid Kew Gardens i London, till DN.

Dessutom tror forskare att även detta är en alltför ljus bild av situationen. Metoderna som används för utvärderingen av om målen nås är i en del fall alltför snälla.

– Åker man ut i landet så ser man bara kalhygge efter kalhygge, övergödning i våra hav och vattendrag. Det är helt förstört längs våra kuster. Det är fintrådiga alger, syrefria bottnar. Både i havet och på land så är det tecken efter tecken på nya främmande arter som helt tar över de inhemska hotade, som inte lyckas öka i antal. Läget är verkligen katastrofalt på många håll i Sverige med väldigt stora miljöeffekter på väldigt kort tid, säger Alexandre Antonelli till tidningen.

– Allt är på väg nedåt. Folk måste fatta det och det är ett riktigt akutläge. Samhället behöver skakas om ordentligt, det krävs stora förändringar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV