Radar

Hållbarhetsvecka sprider sig österut

Hållbarhetsveckan startade i Sverige men har nu spridit sig till Finland.

Hållbarhetsveckan i Västerbotten och Norrbotten sprider sig österut. I år hålls den i sju landskap i Finland.

Första gången SEE hållbarhetsveckan spred sig över Kvarken från Umeå till Vasa och Österbotten var 2020. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling.

– Några medlemmar i omställning Österbotten var på besök på SEE hållbarhetsveckan och tänkte att en sådan behöver vi i Finland också. Det var atmosfären på den svenska veckan som gjorde att de tänkte att det här behövs. Det är ett evenemang på landsbygden som drar ladan full, säger Nora Backlund, specialsakkunnig på landsbygdspolitiska nätverket och koordinator för de finländska hållbarhetsveckorna.

– Tanken är att lyfta det som görs i byar och av hållbarhetskämpar. Vi matas i media av vad vi INTE ska göra och vad vi ska sluta med, till exempel inom klimat och miljö. Vi vill istället lyfta vad man KAN göra, se det positivt och inspirera.

Nora Backlund är koordinator för de finländska hållbarhetsveckorna
Nora Backlund är koordinator för de finländska hållbarhetsveckorna. Foto: Pressbild

I Österbotten har både den offentliga sektorn, näringsliv och civilsamhället deltagit i de tidigare hållbarhetsveckorna.

I år blir veckan nationell när den anordnas också i landskapen Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Kymmendalen, Birkaland och Kajanaland. som en metod för att lyfta fram landsbygdens roll i en hållbar omställning.

– Vi sätter inte ihop programmet centralt utan vi informerar om att veckan anordnas och då kan alla som vill anmäla en aktivitet som marknadsförs under hållbarhetsveckans paraply. De verksamheter som varit med i Österbotten har fått bra spridning för sina verksamheter och genomslagskraften har varit bra, enligt en studie som har gjorts, säger Nora Backlund.

Bland de som deltagit i Österbotten finns:
• Kommuner och skolor som haft aktiviteter.
• Medborgarinstitut – motsvarande studiecirklar – har ordnat föreläsningar och korta kurser.
• Företag har haft öppna hus och hantverkare har visat hur de använder sina resurser. Till exempel har klädvårdsföretag visat hur man kan ta hand om sina kläder. 
• Från civilsamhället har ungdomsföreningar haft bokbytardagar, loppmarknader och återbruksevenemang av olika slag.

– Församlingar har också deltagit inom framför allt social hållbarhet. Där har det dykt upp oväntade evenemang, som när Jakobstads församling tänkte utanför boxen och hade en bilutställning med bilar som går på olika förnybara bränslen. Det väckte en del uppmärksamhet, säger Nora Backlund.

– I de nya regionerna får vi se hur många evenemang det blir och om det blir nya slags initiativ eller metoder än i Österbotten.

Hållbarhetsveckan i Finland anordnas 26 september till 2 oktober.

Fakta

Hållbarhetsveckan i Finland har inspirerats av SEE hållbarhetsvecka i Västerbotten och Norrbotten, som arrangeras av länsstyrelsen i Västerbotten, region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Nolia AB. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling.

I Finland genomförs hållbarhetsveckan med statliga medel riktade till landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt på landsbygden. Dessa fördelas  av Landsbygdspolitiska rådet. Någon motsvarighet till Landsbygdspolitiska rådet finns inte i Sverige. Rådet består av 34 medlemmar med representanter för olika departement och organisationer. De representerar aktörer från den offentliga, privata och civila sektorn, från det lokala till det nationella planet.

Hållbarhetsveckan koordineras av Svenska lantbrukssällskapens förbund (motsvarande hushållningssällskapen i Sverige), Finlands byar (motsvarande Hela Sverige ska leva). Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi ska utvärdera veckan.

Evenemang som deltar i veckan anmäler sig och läggs till i programmet ända fram till att veckan genomförs.

I år är den finska hållbarhetsveckan partner med European sustainable development week 2022 – esdw.eu – som är ett EU-arrangemang, som ska samla initiativ från hela Europa som vill arbeta för agenda 2030-målen.

Mer information finns på hemsidan hallbarhetsveckan.fi

Källa: Hållbarhetsveckan i Finland

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV