Radar

Kan vi känna förtroende för en robot?

 När känner sig människor trygga med att ha artificiell intelligens eller en robot omkring sig? Kontroll och förutsägbarhet är två viktiga komponenter, enligt forskare.

Sociala robotar – det kan man kalla smarta högtalare, robotdammsugare och självkörande bilar.
Forskare har undersökt vad det är som gör att vi känner oss trygga i deras sällskap.

Vi interagerar och kommunicera med robotar ofta. De ska vara säkra tekniskt och människor ska känna sig trygga med hur de beter sig.

Sex saker skapar en sådan trygghet enligt ny forskning vid Örebro universitet. Roboten ska skapa en känsla av trygghet, skapa en känsla av kontroll, skapa en tillit till att roboten inte kommer att skada och är kompetent att utföra sin uppgift. De ska också vara förutsägbara och skapa en känsla för hur människa och robot interagerar.

– Upplevd trygghet är lika viktig som fysisk säkerhet. Känner vi oss inte trygga med en robot kommer vi inte att använda den, säger Neziha Akalin, som är forskaren bakom studien.

Neziha Akalin har låtit försökspersoner träna med en robot, spela frågesport.
– Människor vill veta vad som händer med en robot om något oförutsägbart skulle hända. I vilket sammanhang interaktionen sker är också viktigt för trygghetskänslan. Till exempel gillade deltagare att spela spel med roboten, men hade svårare att lita på roboten när den skulle hjälpa till med mediciner, säger Neziha Akalin.

Forskning tar nu större hänsyn till vilken upplevd trygghet användarna av AI och robotar känner.

– I framtiden tror jag att vår tillit till robotar och upplevd trygghet kommer att vara en del av säkerhetsstandarder. Redan idag är det en viktig aspekt i utvecklingen av självkörande fordon, säger Neziha Akalin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV