Förstasidan

Gräsrötter delar pris för mänskliga rättigheter

Årets Right Livelihood-pris delas av fyra gräsrotsorganisationer som arbetar i Somalia, Uganda, Ukraina och Venezuela.

2002 års right livelyhood-pris delas ut till fyra gräsrotsorganisationer i Somalia, Ukraina, Venezuela och Uganda.

Pristagarna har skapat nya modeller för mänskliga och samhälleliga förändringar, som utmanar auktoritära styren, aggression och vinstdrivna system, och arbetar mot en planetär klimatkris, enligt stiftelsen Right Livelihood, som delar ut priset sedan 1980.

— 2022 års Right Livelihood-pristagare arbetar på gräsrotsnivå med att stärka de samhällen de lever i. I en verklighet med bristande ledarskap och förlorad kontroll – inklusive krig, terrorism, storskalig energiutvinningsindustri, massiva flyktingströmmar och ekonomiska kriser – har de etablerat nya system med människan i centrum. Deras framgångar visar hur vi kan bygga samhällen grundade på rättviseprinciper snarare än utnyttjande, säger verkställande direktör Ole von Uexkull.

Arbete för fred, kooperativ och miljön

Ilwad Elman och Fartuun Adan
Ilwad Elman och Fartuun Adan. Foto: Right Livelihood-stiftelsen

Fartuun Adan och Ilwad Elman har genom organisationen Elman Peace försvarat mänskliga rättigheter och fred i Somalia. De stödjer de som överlevt könsbaserat våld, tidigare barnsoldater och utbildar kvinnor och ungdomar och motverkar extremism och skapar nya jobb.
Modellen har spridits också till Väst- och Centralafrika och utvecklats till ett nätverk med ett 60-tal fredsbyggande organisationer kallat Peace by Africa.

Oleksandra Matviichuk
Oleksandra Matviichuk. Foto: Right Livelihood-stiftelsen

Oleksandra Matviitjuk i Ukraina är ordförande för Center for Civil Liberties (CCL) och har i över tio år arbetat för att stärka det ukrainska civilsamhället och internationell rätt. De dokumenterar bland annat krigsbrott och myndigheters kränkningar. Organisationen startades 2007 och 2013 dokumenterade de våldsamma tillslagen mot Euromajdan-demonstrationerna. CCL arbetar för att Ukraina ska ansluta sig till den Internationella brottmålsdomstolen ICC.

Nätverket Central de Cooperativas de Lara (Cecosesola) består sedan 55 år av gräsrotsorganisationer i låginkomstområden i Venezuela som producerar och fördelar produkter och tjänster till låga priser till fler än 100 000 familjer i sju delstater. Bland det de erbjuder finns kooperativa begravningstjänster, matmarknader, ett hälsonätverk, banktjänster och jordbruk. Fokus ligger på att fördjupa lärande genom diskussioner på arbetsplatser utifrån transparens, ömsesidigt stöd och rättvisa.

Dickens Kamugisha vid Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO)
Dickens Kamugisha vid Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO). Foto: Right Livelihood-stiftelsen

Organisationen Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) arbetar för att samhällena kunna  stå upp mot miljöskadlig utvinning av olja och gas. De driver kampanjer, finns i media och driver rättsprocesseer. Efter att oljereserver upptäcktes i Uganda 2006 har markrofferi, tvångsförflyttningar och miljöförstöring ökat och AFIEGO har spelat en stor roll i hur samhällens rättigheter kan skyddas, bland annat genom att samla in  bevis för en ny olje-pipeline. Organisationen har utsatts för hot och trakasserier från regeringen i Uganda.

Motiveringarna

Motiveringarna:
Fartuun Adan and Ilwad Elman 
För deras arbete för fred, demilitarisering och mänskliga rättigheter i Somalia där hot som terrorism och könsbaserat våld är ständigt närvarande.

Oleksandra Matviichuk and the Center for Civil Liberties (CCL) 
För deras arbete med att bygga hållbara demokratiska institutioner i Ukraina och att skapa en väg för internationellt ansvarsutkrävande för krigsbrott.

Cecosesola i Venezuela
För att ha etablerat en rättvis och kooperativ ekonomisk modell som ett kraftfullt alternativ till vinstdrivande ekonomier.

Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) 
För deras modiga arbete för klimaträttvisa och stöd till lokalsamhällen vars rättigheter kränks av storskaliga projekt för energiutvinning.

Källa: Stiftelsen Right livelihood

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV