Radar

Elpriser slår mot matproduktionen

Flera länsstyrelser och Lantbrukarnas riksförbunds ordförande Palle Borgström (bilden) varnar för att höga elpriser slår hårt mot bland annat livsmedelsproduktionen.

Elpriserna kan komma att skapa en kris för livsmedelsproduktionen, varnar länsstyrelser och Lantbrukarnas riksförbund.

Det är länsstyrelserna i Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Skånes och Hallands län som varnar för att elpriserna riskerar att ge högre matpriser, nedlagda företag och mindre matproduktion.

— De ekonomiska och sociala konsekvenserna för samhället är redan här. Både näringsliv och enskilda har stora utmaningar i den ekonomiska situation de befinner sig i, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

– En energikris i syd är en potentiell kris för den svenska livsmedelsproduktionen, säger LRFs ordförande Palle Borgström och efterfrågar ett högkostnadsskydd i vinter.

Elpriserna har redan gett högre matpriser och växthusföretagare har stängt ner sin verksamhet.

– Situationen är, som länsstyrelserna säger, allvarsam. Vi inom lantbruket har ett samhällsviktigt uppdrag. Vi delar länsstyrelsernas uppfattningen om att det är viktigt med en skyndsam process kring högkostnadsskyddet där lantbruksföretagen måste ingå. Vi delar också bedömningen att det finns risker för att företagen inte klarar av dessa höga kostnader under en längre tid, säger Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Högkostnadsskyddet är ett behov på kort sikt men livsmedelsstrategin behöver också uppdateras så att Sverige blir mer självförsörjande på livsmedel. Genom ett grönt energipaket säger det svenska jord- och skogsbruket kunna producera 50 TWH energi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV