Radar

Sopsortering ska kunna ske på egna tomten

Sen i juli har regeringen beslutat om nya regler för återvinning. Mer material ska samlas in effektivare genom att det samlas in nära bostäder. 

Husägare ska inom ett par år inte längre behöva ta sig till en återvinningsstation med papper, glas, plast och metall, utan insamlingen ska ske vid den egna tomten.  

Genom större volymer ska behovet av nya råvaror ska bli mindre och koldioxidutsläppen minska, enligt ett belut av regeringen i sommar.

En av alla kommuner som nu planerar för det nya systemet är Uppsala, där det kommunala bolaget Uppsala vattens plan är att nya sopkärl placeras hos alla villaägare. Kärlen ska ha olika fack för olika material. 

– Uppsala Vatten satsar mycket på det vi kallar cirkulära kretslopp och det nya systemet med fastighetsnära hämtning och flerfackskärl är en viktig del av detta. Vårt mål är att återvinningen ska öka och att mängden avfall som går till förbränning ska minska med 25 procent från 2015 till 2025. Det blir totalt sett både en bättre service för Uppsalaborna och en minskning av vår negativa klimatpåverkan när mer material kan återvinnas till nya förpackningar, säger Rafael Waters, styreselordförande Uppsala Vatten.

Återvinningsstationerna som förpackningsproducenterna tillhandahåller ska i och med det här kunna tas bort, men producenterna ska fortfarande betala för systemet, som ska vara gratis för hushållen. 

– Fastighetsnära insamling är något som redan erbjuds boende i flerbostadshushåll. Flerfackskärlen möjliggör att 30 000 villahushåll i Uppsala inte heller behöver åka till en återvinningsstation. Systemet är lätt att använda och det gör att sorteringsgraden ökar. Och när hushållet sorterar kan de minska mängden restavfall och till och med få en lägre avgift, säger Fredrik Karlsson, avdelningschef avfall Uppsala Vatten.

Beslut om flerfackskärl tas i Uppsalas kommunfullmäktige i september och kärlen ska tas i bruk 2025.

Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen den 1 januari 2024 och senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av papper, plast, metall och glas vara införd för hushåll, enligt regeringens beslut. Skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser och trä, keramik, textil med mera ska som idag till återvinningscentraler.

Förpackningsinsamlingen är postitiv till de nya reglerna. 

– Vi ser att det finns synergieffekter med en kommunal samordning av avfallshantering och förpackningsinsamling, och tror att återvinningsstationerna kommer att ha en fortsatt viktig roll under tiden som fastighetsnära insamling byggs upp, och sannolikt även efter det, säger Helena Nylén, vd på Förpackningsinsamlingen FTI, som ägs av Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen i en kommentar.

– Vi kommer jobba tätt tillsammans med Avfall Sverige och alla Sveriges kommuner för att säkerställa en smidig övergång av ansvaret, då tidplanen är kort och insamlingssystemet måste fungera både under och efter övergångstiden.

<strong>FAKTA</strong>

De nya bestämmelserna finns i förordningen om producentansvar för förpackningar.
Naturvårdsverket ska följa upp och utvärdera systemet vad gäller ersättningsmodellen för finansieringen av kommunernas insamling, utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen, insamling vid populära platser samt insamling av verksamheters förpackningsavfall.

Källa: Regeringen