Radar

Bekämpningsmedel ger slöare bin 

Bin är känsliga för bekämpningsmedel.

Vildbin som får i sig växtskyddsmedlet klotianidin när de äter nektar från behandlad raps blir slöare. Dessutom blir jordgubbar som pollinerats av sådana bin mindre. Det visar en ny studie från Lunds universitet.

Jordgubbar blir större om de pollineras av bin eller andra insekter, men en ny studie visar att bin som fått i sig ett bekämpningsmedel som tidigare användes inom rapsodlingen gör jordgubbarna mindre.

– Vår studie tyder på att medlet gjorde bina långsammare och försämrade deras förmåga att pollinera jordgubbsblommorna, säger Lina Herbertsson, biologiforskare vid Lunds universitet, som varit med och gjort studien.

Bin som i studien hade tillgång till raps behandlad med bekämpningsmedlet klotianidin behövde längre tid än andra bin för att besöka samma antal rapsblommor. Även de jordgubbar som pollinerats dessa bin vägde mindre än andra.

– Tidigare studier har visat att klotianidin påverkar vildbin negativt i fråga om födosökshastighet, utveckling och reproduktion. Våra resultat tyder på att det även kan försämra binas förmåga att pollinera jordgubbsblommor, säger Lina Herbertsson.

Klotianidin och två andra neonikotinoider förbjöds inom EU 2018, men studien vill se om bekämpningsmedel kan ha mer komplexa effekter.

– Även om klotianidin nu är förbjudet så har andra medel som påverkar insekternas nervsystem på ett liknande sätt börjat användas, säger Lina Herbertsson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV