Radar

Statens klimatarbete kan bli rättsprocess

Den svenska staten kan komma att stämmas av föreningen Aurora för att man inte tillräckligt värnar unga i klimatkrisen.

Föreningen Aurora väljer att gå vidare med en stämning mot den svenska staten för att man inte tillräckligt värnar barns och ungas rättigheter i klimatkrisen.

Den ideella föreningen Aurora bad i maj den svenska regeringen att återkomma med ett svar på hur den svenska staten kommer att hantera barns och ungas rättigheter i klimatkrisen. Om svaret inte var tillräckligt långtgående skulle Aurora stämma staten.

Den första juni kom ett svar från klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.
Enligt ministern är bedömningen att Sveriges klimatmål för 2030 kan nås, men att fler åtgärder behövs för att nå nettonollmålet 2045 och ”statsministern har fastslagit att klimatomställningen är en av regeringens tre huvudprioriteringar”.

Annika Strandhäll välkomnar Auroras initiativ och säger att Sverigesutsläppsmål ska ligga ”i linje med vetenskapen”.

Inte nöjda med svaret

Men föreningen är inte nöjd. ”Att Sveriges otillräckliga klimatarbete är bättre än andra länders […] betyder inte att Sverige gör tillräckligt”, skriver de i ett kommentar.

Eftersom de inte fick någon försäkran om att tilläckliga åtgärder vidtas, meddelar föreningen att man nu kommer att gå vidare med en stämning mot staten.

Auroras plan är att en stämning mot staten ska lämnas in före riksdagsvalet i september.

– Vi kan inte gå in på specifika detaljer om stämningen därför att vi inte vill berätta för motparten hur vi kommer att agera, säger Ida Edling, som arbetar med juridiken inom föreningen Aurora.

– Klimatkrisen hotar mänskligheten och andra stater har stämts för att man inte respekterat mänskliga rättigheter. I Frankrike, Tyskland och Nederländerna bland annat. Klimatprocesser är en global trend som växer.
Aurora skriver att nu ”har valrörelsens politiker en chans att visa att de tar klimatkrisen och mänskliga rättigheter på allvar. Efter valet har den tillträdande regeringen en chans att visa att vår stämning inte längre behövs”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV