Radar

Fler lärare behöver lära elever skriva

Alla behöver behärska olika sorters skrivande för att kunna vara delaktiga i samhället.

En medveten undervisning i skrivande och om vad skrivande är kan behövas i alla skolämnen, inte bara i svenska, visar ny forskning.

Att kunna skriva och uttrycka sig i olika sammanhang är nödvändigt för att kunna ägna sig åt högre studier och för att kunna vara delaktig i samhället på en mängd sätt.
Forskaren Erika Sturk har tittat på om grundskolan ger eleverna verktyg för detta.

– Skrivundervisningen fokuserar på textprodukten, korrekt språk och genrekompetens, medan kognitiv förståelse av skrivande, skrivande som kommunikation och som verktyg för deltagande i samhället får litet utrymme, säger Erika Sturk, som just blivit klar med en doktorsavhandling om skrivundervisning, i ett pressmeddelande.

Ansvaret för att lära ut skrivande ligger på språklärarna, men ämneslärare har också mycket att bidra med, vad gäller skrivande som är anpassat till specifika situationer.

– En medveten och allsidig skrivundervisning i många av skolans ämnen kan ge elever möjlighet att utveckla redskap, både för att tänka och lära sig, kommunicera sina tankar och åsikter med andra, möjlighet till fler skrividentiteter och förberedelse för vidare studier och för att kunna och vilja skriva för att delta i samhället, säger Erika Sturk.

Studien har gjorts genom att lyssna på vad lärare säger att de gör i sin skrivundervisning, en enkät och i Facebookgrupper för svenskalärare. Arbetet i skolor har också observerats.

– Ett större fokus på skrivande och en allsidig skrivundervisning i lärarutbildningen, läroplanen och läromedel kan vara avgörande för att förändra och utveckla skrivundervisningen i grundskolan, och på så sätt förbereda elever för framtida studier, yrke och deltagande i samhället, säger Erika Sturk.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV