Radar

Mängden plast i haven ökar dramatiskt

Mängden plast i haven ökar dramatiskt och att försöka städa upp den är meningslöst om inte hela hanteringen av plast förändras, säger forskare.

Mängden plast i haven har ökat mycket snabbt sedan 2005. Att försöka städa upp plasten är meningslöst enligt forskare som istället kräver att hela plastens livscykel ses över omedelbart.

Ny forskning visar att haven idag kan innehålla mer än 170 biljoner (170 000 000 000 000) plastpartiklar.

Efter att plast första gången upptäcktes till havs för mer än 50 år sedan har mängden ökat.

En ny studie av mätningar av flytande plast i haven mellan 1979 och 2019 visar att mängden mikroplast ökat ”dramatiskt” de senaste 20 åren, enligt forskare vid 5 Gyres institute.

– Den exponentiella ökningen av mikroplaster över världens hav är en skarp varning om att vi måste agera nu i global skala, sluta fokusera på sanering och återvinning och inleda en tid av företagsansvar för hela livscykeln för de saker vi producerar, säger Marcus Eriksen vid institutet till The Guardian.

– Städning är meningslöst om vi fortsätter att tillverka plast i nuvarande takt, återvinning har varit känt länge samtidigt som samtidigt som plastindustrin avvisar alla åtaganden att köpa återvunnet material eller design för återvinning.

Den totala vikten av den mätta plasten beräknas till omkring 2 miljoner ton och om inte åtgärder vidtas omedelbart kan mängden plast öka med 2,6 gånger fram till 2040.

Vid FN:s miljömöte i Nairobi förra året antog alla medlemsstater en resolution om att stoppa plastföroreningar. Ett juridiskt bindande globalt avtal ska visa hur  plastens hela livscykel ska hanteras – design, produktion och bortskaffande, senast 2024.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV