Energi

Greta Thunberg samlar kunskap om klimatkrisen

Greta Thunberg har varit redaktör för en bok om klimatkrisen som släpps i dagarna.

Klimatboken av Greta Thunberg som släpps i dagarna vill ge läsaren en helhetsbild av klimatkrisen och vad som behöver göras för att stoppa den.

Arbetet med boken började under pandemin för två år sedan. Sedan dess har över etthundra forskare – matematiker, oceanografer, meteorologer, ingenjörer, ekonomer, psykologer och filosofer – bidragit med texter om sina specialområden.

Boken ska ge en helhetsbild av klimatkrisen, berättade Greta Thunberg vid ett evenemang i London förra veckan.

– Boken var från början ett pandemiprojekt, för man kunde inte gå ut som tidigare. Jag tyckte att det var ett utmärkt sätt att göra något mer på djupet. Vi säger ofta att vi behöver en systemförändring, dagens system fungerar inte, och i boken finns det obegränsat utrymme att samla olika röster och förklara varför vi säger det vi gör, varför problemen hänger ihop och varför vi behöver ett holistiskt förhållningssätt. Ofta har människor också frågat mig om hur de kan lära sig mer om klimatkrisen, hur de kan engagera sig och om jag har några tips på vad man kan läsa. Då har jag ibland skrivit långa listor över böcker som beskriver olika ämnen men det har inte funnits något som jag kunnat säga behandlar ganska mycket. Så det är det jag har velat skapa.

Klimatboken ges i Sverige ut på bokförlaget Polaris
Klimatboken ges i Sverige ut på bokförlaget Polaris. 

Utbildning är kraftfullt

Bokens 102 texter berättar om hur klimatet fungerar och om hur planeten förändras och hur det påverkar livet på jorden.  Den tar också upp vad vi hittills inte förmått göra men vad som kan göras nu för att förändra. En uppslagsdel gör att man kan kan se vilka texter i boken som behandlar olika ämnen. Den avslutas med en kortfattad checklista av vad samhället, beslutsfattare, journalister och individer kan göra praktiskt.

– Det är fortfarande svårt att veta var man ska börja läsa, så jag vill att boken ska vara utbildande, vilket är ironiskt eftersom jag skapat skolstrejkerna, men att utbilda oss om krisen är en av de mest kraftfulla saker vi kan göra, för när vi väl förstår klimatnödläget och dess konsekvenser kommer vi att veta vad vi ska göra och inte ska göra och från det kan vi agera. Det ska inte bara bara något som ger information och data utan ska också vara en uppmaning att agera, säger Greta Thunberg.

"Det normala var redan en kris"

Hon beskriver i boken hur samhället under pandemin visade sig kunna göra mycket för att hantera en kris, men att fokus samtidigt var att hitta en väg tillbaka till ”det normala”.

– Men vi kommer aldrig tillbaka till ”det normala” igen. För det normala var redan en kris. Det vi kallar ”normalt” är ett extremt system byggt på exploatering av människor och natur.

– Varje gång vi har haft möjlighet till förändring, 2008 och under pandemin, så har vi misslyckats. Det är ett tecken på att vi prioriterar att bevara status quo. Beslutsfattarna är så inriktade på att bevara.

Intäkterna från boken kommer att användas till att främja ekologisk och social hållbarhet och mental hälsa via stiftelsen Greta Thunberg foundation, som startades för ett par år sedan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV