Radar

Grön social omsorg vill locka fler

En kvinna klappar tre får framför stängslet till en hage.

Ett 80-tal gårdar i landet låter personer ta del av odling och djur för sociala eller pedagogiska syften. Nu går de samman för att samhället ska få upp ögonen för nyttan de kan bidra med.

Efter att blivit certifierade av Hushållningssällskapet kan gårdarna i Grön arena ta emot personer som har olika typer av utmaningar i livet.

– På våra gårdar låter vi dem ta del av lantliv, djur och odling utifrån vad de kan. Det kan handla om social omsorg, pedagogisk verksamhet eller rekreation. Har man en intellektuell funktionsnedsättning kan man vara på en av våra gårdar istället för en daglig verksamhet enligt LSS. Vi har också brukare från kriminalvården, med missbruksproblematik och med psykisk ohälsa. Flera av våra gårdar riktar till sig också till hemmasittande barn med problem i skolan, säger Christer Yrjas, ordförande i Grön arena Sverige.

– LSS-verksamhet är det som är viktigast ekonomiskt för Grön Arena-gårdar, som ett alternativ till kommunernas dagliga verksamheter.

Nu går de 80 gårdarna samman i en ekonomisk förening med förhoppningen att fler gårdar ska ansluta sig och för att kunna bidra mer i samhället.

– Offentlig sektor är vår största uppdragsgivare och vi skulle vilja bli bättre på att lägga gemensamma anbud och närma oss större aktörer. Vi vill också göra våra verksamheter mer kända och driva projekt.

– Vi vet att våra Grön Arena-gårdar gör skillnad i människors liv, men det har gått trögt med avtal med offentlig sektor, trots att forskning visar tydliga fördelar och samhället har stora utmaningar med ökad psykisk ohälsa.

Norge föregångare inom green care

Internationellt kallas verksamheter som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter kring djur, natur och trädgård för ”green care” och finns i många länder. ”Social farming” är ett lite vidare begrepp, som börjat användas mer de senaste åren, enligt Christer Yrjas.

– I Norge är den här typen av verksamhet mycket vanligare och vi inspireras mycket av hur man arbetar där. I Norge kallas verksamheterna ”Inn på tunet” och 400 gårdar är anslutna. Även i Norge ser man att det finns större behov av de här verksamheterna, så med 80 gårdar hittills i Sveriges 290 kommuner ser vi att vi skulle kunna bidra mycket mer. I Norge är det också organisationen Inn på tunet som förhandlar och skriver avtal centralt och sedan utför enskilda gårdar arbetet. Vi tittar på om vi kan arbeta på samma sätt i Sverige.

Ett projekt som Grön arena hoppas kunna arbeta vidare med rör hemmasittande barn och man vill också arbeta med forskning kring djur och autism.

– Djur är viktiga i inom Grön arena. Merparten av gårdarna är mindre, där man har får och höns och ankor till exempel. Har man kor har man ofta fjällkor eller en ras som heter Dexter, som är är mindre i storlek, säger ordföranden i Grön arena, Christer Yrjas.

Fakta

Idag finns det 80 Grön arena-gårdar i Sverige och Hushållningssällskapet äger varumärket, står för utbildningar och certifieringar. Flest gårdar finns i Västra Götaland och i Värmland, men gårdar finns från Skåne och längs Norrlandskusten.

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård. Utbildningar i konceptet har hållits i tio år.

Exempel på personer som kan vistas på en Grön Arena-gård är barn med svårigheter i skolan, personer med funktionsvariation som får ta hand om får, personer med med tidig demens som kan skjuta upp sjukdomsförloppet, personer långt från arbetsmarknaden och nyanlända, enligt Grön arena.
Integrationsprojekt “Grön Arena 3F – Försteg, framsteg, framgång” finansieras av Jordbruksverket och drivs av 12 Grön Arenagårdar.

Källa: Hushållningssällskapet och Grön arena.