Radar

Lek ute minskar risk för närsynthet

Svenska barn rör på sig för lite och vistas för lite utomhus.

Det är viktigt för barn att vistas utomhus, bland annat för att motverka närsynthet, visar forskning vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Pelsin Demir, optiker och doktorand vid universitetet i Kalmar är en av de forskare som studerat hur vanligt närsynthet varit bland 128 svenska skolbarn:

–   Några av de viktigaste resultaten av forskningen visar att barn som vistas utomhus mycket kan bromsa utvecklingen av närsynthet. Vi kunde dock inte se ett tydligt samband mellan tiden som spenderades på närarbete (skriva, läsa, mobil, surfplatta) och synfel, vilket kan bero på att vi hade för få närsynta barn i vår urvalsgrupp, säger Pelsin Demir.

Ärvd risk för närsynthet spelar också in.

– Risken för högre grader av närsynthet är större hos barn med närsynta föräldrar. För de barnen blir det förstås därför extra viktigt att vara mycket utomhus.

Varför utomhusvistelse minskar risken för närsynthet kan forskarna inte ge svar på.

–  Men vi kan konstatera att de barn som spenderade mest tid utomhus enligt våra studier har kortare ögonlängd, och det bekräftar teorin om att dagsljus kan förhindra tillväxt av ögats längd, som i sin tur orsakar närsynthet. Viktigaste orsaken tros vara sammansättningen av ljuset. Det har forskats väldigt sparsamt i Sverige inom det här fältet.

Barn behöver röra på sig mer

Att svenska barn och ungdomar inte rör på sig så mycket som det rekommenderas uppmärksammas nu av den ideella stiftelsen Trygga barnen, som går med i folkrörelsen Generations pep för att öka aktiviteten.

En undersökning av Generation Pep 2020 visar att två av tio barn och ungas livsvillkor påverkar deras möjligheter att leva hälsosamt.

– Vi vill engagera oss i Generation Pep för att alla barn ska ha samma möjligheter och jämlik hälsa. Alla barn ska få ta del av rörelseglädjes alla positiva effekter, såväl de fysiska som de psykiska, och få möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter, säger Paulina Gunnardo, sakkunnig på Stiftelsen Trygga Barnen.

Fakta

Trygga Barnen är en icke vinstdrivande stiftelse som stöttar barn och unga vuxna mellan 7-25 år som växer upp i hem med missbruk och varav många riskerar att ha sämre möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa tillsammans med bland andra Karolinska Institutet, Folkhälsomyndigheten och företag.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn från fem år ska ägna sig åt måttlig till hög fysisk aktivitet minst 60 minuter per dag i genomsnitt, vilket bara två av tio barn når upp till ,enligt en undersökning. Ungdomar vars vårdnadshavare har en låg inkomst når rekommendationen i mindre utsträckning än de barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en hög inkomst.

Källa: Trygga barnen, Generation pep

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV