Radar

Mer vild natur kan hindra smittspridning

Om fladdermöss lämnar sina naturliga miljöer utsöndrar de mer virus och smitta kan överföras till människor.

Att återförvilda fler miljöer kan hindra att sjukdomar sprids från vilda djur till tamdjur och människor.

Två studier av fladdermöss i Australien har visat att när deras livsmiljöer försvinner splittras populationerna och de utsöndrar mer virus. Fladdermössen flyttade också till platser närmare människor.

– Just nu är världen fokuserad på hur vi kan stoppa nästa pandemi. Tyvärr är bevarande eller återställande av naturen sällan en del av diskussionen. Vi hoppas att det här dokumentet kommer att sätta förebyggande och naturbaserade lösningar i förgrunden, säger Raina Plowright, professor vid institutionen för folk- och ekosystemhälsa vid Cornell University, och en av författarna till studierna, till Cornell Chronicle.

Att fladdermössen ”tappar” mer virus, till exempel genom avföring, skulle enligt forskarna kunna bero på att de behövde spara energi när de inte befann sig i sina naturliga miljöer, genom att styra bort virus från sina immunsystem. I jordbruksområden kan smitta sedan spridas via avföring och urin till betande djur. När mat fanns i deras naturliga livsmiljöer försvann fladdermössen istället från de befolkade områdena.

Covid-19, Nipah, Hendra och kanske ebola är exempel på virus som kan spridas från djur till människor.

Studierna har publicerats I tidskrifterna Nature och Ecology Letters.