Radar

Närvarande vuxna viktigt för barns fysiska aktivitet

Barn vill kunna bestämma själva över sina fysiska aktiviteter, och de vill ha närvarande föräldrar, enligt en undersökning.

Engagerade föräldrar och färre elitsatsningar. Det ser barn som viktigt för att de ska röra på sig mer.

Det är Sifo som frågat 1 001 unga mellan 13 och 17 år på uppdrag av Bris, Barnens rätt i samhället, om hur de kan fås att röra på sig mer.

Delaktighet i beslut, att alla ska få vara med och vuxna som engagerar sig i sina barn istället för på sin skärm, är tre saker de tillfrågade ser som viktigt.
Mer än hälften av de tillfrågade anser att barns synpunkter på hur fysisk aktivitet kan öka är viktig. Till exempel bör vuxna lyssna på barns förslag om vad man kan göra på sin fritid eller på skolidrott. Fysisk aktivitet kan också stimuleras genom aktivitetsparker och lekmiljöer.

– Uppenbart vill många barn vara en del av lösningen och har konkreta förslag som skulle kunna få stor effekt för barns fysiska aktivitet. Det handlar dels om uppmaningar till det offentliga om vikten av att göra barn delaktiga och att skapa en mer jämlik tillgång till platser och aktiviteter som främjar fysisk rörelse, dels om att vuxenvärlden bör engagera sig mer. Vuxna kan spela en viktig roll som möjliggörare för barns hälsa och välbefinnande, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Jämlik idrott och närvarande föräldrar

Barn vill också se mer av idrott där alla får och kan vara med, oavsett familjens ekonomi och barnets prestation. Och så ses föräldrars närvaro som viktig, genom att bjuda in till aktiviteter och genom att titta upp från sina skärmar. Ett av fyra barn vill att deras föräldrarvuxna ska minska sin skärmtid.

Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet arbetar just nu med ett förslag på hur samhället kan stimulera mer till rörelse istället för till stillasittande. De ska lämna ett förslag till regeringen och undersökningen kommer att vara en del i underlaget.

– Barnens och ungas röster kommer att vägas samman med röster från forskningen och från myndigheter, organisationer och verksamheter när vi lägger våra förslag, säger Per Nilsson, ordförande i kommittén

Fakta

Både barn och vuxna tillbringar ungefär 70 procent av sin vakna tid sittande eller liggande.

Barnkonventionen tar upp flera rättigheter kopplade till fysisk aktivitet: Barns rätt till fysisk och psykiskt och socialt välbefinnande, barns rätt till lek, vila och fritids, att inga barn ska diskrimineras och att barns åsikter ska tas tillvara.

Några av de svarandes åsikter: ”Jag tror att de flesta behöver mer pushning av föräldrar, många som inte rör på sig idag har föräldrar som inte heller rör på sig.” ”Jag tävlar mot min pappa, slår han nästan alltid med antal steg varje dag.” ”Billigare att vara med, alla ska göra det dom vill, få prova många olika sporter i skolan.”  ”Skapa enkla utmaningar, typ Pokémon Go. Det var bra för att få mig att röra på mig mer när jag var yngre.”

Källa: Bris undersökning ”Varför frågar ni inte barn?”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV