Radar

Innovationsstöd går mest till jordbruk

Jordbruket mest av landsbygdsprogrammets innovationsstöd.

När EU bett Jordbruksverket sammanfatta landsbygdsprogrammet under 2014 till 2022 visar det sig ungefär en tredjedel av de slutförda projekten under perioden klassas som innovationer och att ytterligare 60 procent är originella.

Nästan 80 procent av stödet på 440 miljoner kronor till till jordbruket, 17 procent gick till trädgårdssektorn och tre procent till rennäringen.
Innovationerna har velat skapa bättre konkurrenskraft och digitalisering.   
Projektstöd söks oftast av stora institut och bolag som genomför projekten tillsammans med små eller medelstora företag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV