Radar

Arbete mot ecocide belönas

Pella Thiels arbete mot den snabbt krympande biologiska mångfalden, engagemanget i End Ecocide Sweden och Faith Voices for Ecocide Law belönas med Martin Luther King-priset.

Martin Luther King-priset delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd och ska gå till någon som verkat utifrån Martin Luther Kings anda och värderingar, som mod, sanning, rättvisa, medkänsla, värdighet och ödmjukhet.

Motiveringen till priset lyfter Pella Thiels ”outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet”. Bland annat arbetar End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i klass med folkmord och krigsbrott, och rörelsen Faith Voices for Ecocide Law är enligt juryn  ”ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem. Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring.”

Också nätverksbyggande och pedagogik väcker juryns gillande liksom visionen om ”en planet där människor och natur lever i harmoni och där människans destruktiva roll under antropocen är ett minne blott: ’From harm to harmony!’”

– Det är alldeles överväldigande att ta emot ett pris i Martin Luther Kings namn. Hans vision om ett värdigare samhälle, där jämlikhet och rättvisa råder är mer aktuell än någonsin. Idag behöver drömmen även inkludera den levande helhet vi är en del av. Jag önskar att fler kan våga drömma så stort, säger Pella Thiel själv i en kommentar till priset.

Radar

Statsministern vill se ansvarsutkrävande för miljöbrott

Statsminister Ulf Kristersson vill att Ryssland ställs till svars för miljöbrott i Ukraina, uppger han under ett möte i EU-nämnden 25 oktober.

Ukraina vill ställa Ryssland till svars för miljöbrott i samband med kriget och vädjar till omgivningen om stöd. Sveriges statsminister Ulf Kristersson (M) ställer sig bakom kraven, sade han i Riksdagen förra veckan, som svar på en fråga från Rebecka le Moine (MP).

Det var under EU-nämndens möte som Miljöpartiets riksdagsledamot Rebecka le Moine vidarebefordrade en vädjan från Ukraina, efter att hon själv besökt Kiev.

– Det finns tyvärr en tradition av att se miljöfrågorna som nånting isolerat men det blir oerhört tydligt under det här hemska kriget hur de här sakerna hänger ihop. Att man faktiskt ger sig på att förstöra Ukrainas miljö – inte som en konsekvens av kriget utan som ett attackmål i sig, sade hon i sitt anförande.

Ekocid eller storskaligt miljöbrott skulle i Ukraina till exempel kunna röra sig om att ställa Ryssland till svars för att ha förgiftat vatten och jordar och brännt ner skogar. För att det ska kunna ske behövs omvärldens expertis för att kartlägga de miljöskador som finns, underströk le Moine.

– Vi vet hur mycket ord spelar roll och efter att jag befunnit mig i möten med Ukrainas representanter i Kiev så finns en vädjan till omvärlden att erkänna ekocid som ett miljöbrott och stötta Ukraina, sade hon.

Statsminister Ulf Kristersson ställde sig bakom le Moines ord.

– Jag delar Miljöpartiets uppfattning när det gäller synen på miljöbrott, helt och hållet.

Han berättade att han träffat den ukrainske riksåklagaren vid ett besök i Kiev, som tagit upp enorma miljöbrott.

– De ska också ses i den samlade bilden av ansvarsutkrävande. Så jag delar helt den uppfattningen och jag tror också att många förstår vidden av detta när det gäller ett återuppbyggnadsarbete av Ukraina på längre sikt, sade Ulf Kristersson.

Rebecka le Moine har även lämnat in motionen ”Hjälp till Ukraina att ställa Ryssland till svars för ekocid”
Rebecka le Moine har även lämnat in motionen ”Hjälp till Ukraina att ställa Ryssland till svars för ekocid”. Foto: Henrik Montgomery/TT

”Glädjande”

Uttalandet togs emot positivt från organisationen End ecocide Sverige som arbetar för att miljöbrott ska erkännas i lag.

– Det är mycket glädjande att statsministern är så tydlig. Vi hoppas att regeringen nu agerar i linje med Ukrainas önskan om att inkludera ekocid som ett av brotten mot freden vid ICC [Internationella Brottmålsdomstolen], säger Pia Björstrand, ordförande för End ecocide Sverige i ett uttalande.

Ekocid erkänns redan i Ukrainas nationella lagstiftning som ett brott, och om miljöskadorna i landet klassificeras som krigsbrott kan den Internationella brottmålsdomstolen ta upp fallet.

President Volodymyr Zelenskyj har flera gånger refererat till miljöförstöringen i landet som ekocid. Det kanske mest uppmärksammade exemplet är översvämningen av Kakhovka-dammen i södra Ukraina, som lett till att avlopp sköljts ut på gatorna och bördig jord har sköljts bort från jordbruksmarken i regionen.

Dräneringen av reservoaren riskerar att leda till ökenbildning, och kan hota kylsystemen på Europas största kärnkraftsanläggning, Zaporizhzhia, enligt End ecocide Sverige.

Internationellt brott

Rebecka le Moine lämnade i början av oktober in en motion till Riksdagen, där hon föreslår att Sverige undersöker möjligheten att internationellt ta initiativ till att komplettera Romstadgan om ekocid som internationellt brott, vilket skulle göra det möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag. 

Motionen bereds i skrivande stund i Utrikesutskottet. 

Några miljökonsekvenser av Rysslands krig i Ukraina

Ukrainas miljöministerium beräknar att kriget har…

… orsakat minst 120 miljoner ton koldioxidutsläpp

… skadat omkring 20 procent av skogen i Ukraina

… hotar 627 000 hektar våtmarksområde

… har tagit livet av 50 000 valar och delfiner