Radar

Sveriges klimatpolitik inför rätta

Aurora stämmer staten för en otillräcklig klimatpolitik.

Mer än 600 ungdomar i klimat- och ungdomsorganisationen Aurora stämmer i dag staten för en otillräcklig klimatpolitik. I samband med detta hålls också en klimatdemonstration under dagen.

Efter två års förberedelser är nu den stämningsansökan som Aurora arbetat på redo att lämnas in. Detta för att organisationen anser att svenska staten driver olaglig klimatpolitik och inte behandlar klimatkrisen som den kris det är.

– Vi stämmer svenska staten för otillräckliga klimatåtgärder. Vi kritiserar Sveriges klimatarbete på flera punkter, men kärnan i stämningen är att Sverige ska göra sin rättvisa andel i det globala klimatarbetet. Ju större resurser ett land har att ställa om, desto större ansvar har det. Sverige är ett rikt land och ska leda det här arbetet. Sverige ska ta sitt ansvar och uppfylla sin juridiska skyldighet att skydda framtida generationer och särskilt utsatta grupper, människor och ekosystem världen över. Vi som är unga i dag kommer utsättas för enorma konsekvenser i framtiden, säger Ida Edling, juridikansvarig, Aurora.

Ida Edling är juridikansvarig för klimat- och ungdomsorganisationen Aurora som den 25 november stämmer staten för en otillräcklig klimatpolitik
Ida Edling är juridikansvarig för klimat- och ungdomsorganisationen Aurora som den 25 november stämmer staten för en otillräcklig klimatpolitik. Foto: Flynn Smedman

Stämningsprocessen är unik i sitt slag då någon liknande aldrig tidigare skett i Sverige, men möjligheten finns att vinna den, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, till Ekot:

– Det som kommer vara avgörande är hur man visar för domstolen att det här är juridiska frågor, att man inte för en politisk diskussion eller process i rättssalen. Det tror jag kommer vara den viktiga frågan, att visa att det man här begär att domstolen ska göra också har en solid juridisk grund.

– Auroras stämning grundar sig på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Bristande klimatåtgärder hotar dessa i framtiden och det är en juridisk skyldighet som staten rättsligt kan ställas till svars för. Våra chanser att lyckas är svåra att bedöma eftersom ingen någonsin tidigare gjort samma sak i Sverige. Däremot har storskaliga och omfattande klimatprocesser drivits med framgång i flera andra länder, säger Ida Edling.

Stämningsansökan som lämnades in på fredagsmorgonen följdes av en klimatdemonstration
Stämningsansökan som lämnades in på fredagsmorgonen följdes av en klimatdemonstration. Greta Thunberg är en av de 637 ungdomar som stämmer staten. Foto: Christine Olsson/TT

Omkring 2 000 klimatprocesser har förts i ett trettiotal länder världen över och i bland annat Nederländerna, Frankrike och Tyskland har regeringarna tvingats skärpa klimatmålen på grund av dessa.

Stämningen drivs som en grupptalan där 637 barn och ungdomar stämmer staten, däribland finns Greta Thunberg. Till  DN säger hon att en grundläggande utmaning med att gå den rättsliga vägen är att systemet – lagarna i sig – skulle behöva ändras:

– Men även om vi inte har lagar som skyddar oss långsiktigt från klimat- och miljökrisens konsekvenser, behöver vi använda de metoder som finns och göra allt vi kan för att försöka förändra och öka medvetenheten om att vi befinner oss i en kris.

Stämningsansökan som lämnades in på morgonen i dag följs av en klimatdemonstration som börjar på Mynttorget i Stockholm och avslutas vid Stockholms tingsrätt där Auroras styrelse kommer att hålla tal.

Läs mer:
Aurora stämmer staten om en vecka
Klimatbok för både unga och vuxna
Aurora startar insamling för att stämma staten
Auroramålet siktar på valet
Ungdomarna som tar strid mot staten
Sverige inför rätta: brister i våld mot kvinnor och klimatåtgärder

<br>Om Aurora

Aurora är en barn- och ungdomsledd klimatorganisation som strävar efter att få den svenska staten att agera mer kraftfullt för att begränsa klimatkrisens konsekvenser. Auroras målsättning är att försvara barns och ungas lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Detta görs genom att driva en rättsprocess mot svenska staten för dess otillräckliga och kontraproduktiva klimatpolitik.

Källa: Auroramålet