Energi · Recension

Klimatbok för både unga och vuxna

Anja Gatu och Åsa Callmér har skrivit boken Planeten, klimatet & framtiden.

”Det här är en bok till dig som är ung och vill förändra saker” står det på baksidan av boken Planeten, klimatet & framtiden. Det är en bra beskrivning och visst märks att det boken är skriven för unga men det slår mig när jag läser att många vuxna skulle må bra av att läsa det här också. De unga har ju nämligen ofta redan fattat grejen, medan vi vuxna i alltför hög grad traskar på i gamla fotspår och har svårt att greppa den enorma omställning som behöver ske.

Författare till boken är Åsa Callmer, som forskat om hållbar konsumtion, och Anja Gatu, barnboksförfattare och journalist med en examen i ekonomisk historia. Den är också vackert illustrerad av Ingrid Skåre. Det märks att författarna har en bakgrund inom konsumtion och ekonomi då en stor del handlar om just det, men här finns också kapitel om naturen, avfall, resor och mat. Det är en faktaspäckad bok, men den känns ändå inte tung framförallt för att illustrationerna och små tips- och “visste du att”-rutor lättar upp den annars ganska torra texten. Det står inte vilken ålder boken riktar sig till men jag tänker mig att den kanske framförallt är tänkt för högstadieungdomar och äldre, för en 11-12-åring kan nog texten kännas väl tung att traggla sig igenom – även om det säkert finns en och annan som klarar det.

Jag har egentligen svårt att hitta någonting jag saknar, däremot hade jag kanske önskat att det avslutande kapitlet “politik och påverkan” hade fått ta lite mer plats. Å andra sidan finns det i varje kapitel faktarutor med exempel på vad politikerna och företagen kan göra och tips på vad man kan göra själv. Det finns också gott om diskussionsfrågor vilket gör att boken lämpar sig väl som underlag i skolundervisningen.

Vad som gör mig särskilt glad är att författarna är tydliga med att den tekniska utvecklingen inte kommer att lösa allt. Visst kan den vara en hjälp på vägen, men klimatomställningen handlar också i hög grad om livsstilsförändringar. Även rättviseaspekten lyfts föredömligt fram, det vill säga att det är vi i den rika delen av världen som påverkar klimatet mest och att det är här den stora förändringen måste ske. I kapitlet om konsumtion ifrågasätts om målet för samhället och ekonomin verkligen ska vara att vi hela tiden ska bli rikare, “kan det istället vara att bygga ett samhälle där både företagen och alla andra är med och tar hand om jorden så att den håller för många generationer framåt?” Författarna pekar också på den forskning som visar att den lycka som vi känner när vi konsumerar ofta försvinner väldigt snabb och att det är vänskap, kärlek och att ha roligt tillsammans som ger en mer långvarig lycka.

Det är förstås också roligt att se att flera saker som lyfts fram är sådant som LFT har skrivit om de senaste åren, det handlar till exempel om de planetära gränserna, om munkmodellen, om ekocid, om auroramålet och om overshoot day.

Boken avslutas med en beskrivning av coronapandemin som ett exempel på att det går att göra riktigt stora förändringar när vi känner att vi måste och en uppmaning att våga tänka annorlunda – jag hoppas att det är fler än bara barn och unga som tar till sig det.

Fakta:

Planeten klimatet & framtiden – Vad kan vi göra?
Författare: Åsa Callmer och Anja Gatu
Illustrationer: Ingrid Skåre
Förlag: B Wahlströms
Sidor: 157

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV