Intro

Vilket knäckebröd är du?

Kavel, mjöl och knäckebrödsdeg.

Knäckebrödet har de flesta i Sverige både ett förhållande till och åsikter om. Vad säger ens favoritsorter om vem man är som person? Vad karaktäriserar en person som gillar sesamknäcke, kontra en som föredrar runt, tunt surdegsknäcke? Eller en som liksom journalisten och författaren Ali Alabdallah föredrar brunt, grovt knäcke?

Han kom till Sverige som flykting från Syrien 2013 och tyckte vid första anblicken att knäckebrödet såg torrt och tråkigt ut, långt ifrån det tunna mjuka arabiska bröd han var van vid. Med hjälp av smör och sylt föll han trots allt för brödet som han ser som en metafor för hans nya hemland: Hårt och torrt på utsidan men sunt och mjukt på insidan, något han nu har skrivit en bok om.

I januari kritiserade Naturskyddsföreningen Skogsstyrelsens system av att granska anmälda avverkningar av skog automatiskt. Detta eftersom nästan alla inrapporterade fridlysta arter enligt organisationen går under radarn. Nu har mark- och miljödomstolen i Växjö i 33 domar slagit fast att Skogsstyrelsen ”generellt och medvetet” låter bli att följa miljöbalken:

”De här domarna kräver en ökad efterlevnad av lagstiftningen, som grundar sig på EU-rätt och inte kan avskaffas” säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

I veckans nummer kan du läsa om att nära hälften av alla tillfrågade yrkesarbetare och tjänsteman i byggbranchen anser att det råder en machokultur på arbetsplatserna. Detta är inte bara ett problem för den som direkt drabbas av det – vilket framför allt är yngre kvinnor – machokulturen hotar också arbetsmiljön och branschens kompetensförsörjning i stort, enligt Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm. 

Vi skriver också om Finanspolitiska rådets nya studie som konstaterar att det har skett en betydande ökning av den ekonomiska ojämställdheten i Sverige sedan 1990-talet. Rådet anser att det finns stora kunskapsluckor kring befolkningens skulder och förmögenheter, något som gör det svårare att planera och granska finanspolitiken. Därför efterlyser rådet mer statistik på området. 

Och så en välkommen påminnelse: Det börjar bli dags att planera inför odlingssäsongen. Valdemar Möller tipsar om saker att tänka igenom innan det blir skarpt läge. Hur mycket tid kommer du att ha för din odling, var du kommer att odla? På balkongen, en kolonilott eller i en trädgård? Vilken odlingszon tillhör platsen? Läs, planera och räkna ner dagarna. Snart är våren här. 

Trevlig helg!

Bella Frank, vikarierande redaktör