Radar

Hälften upplever machokultur i byggbranschen

En kvinna och en man i reflexjackor och hjälpar pekar åt varsitt håll på en byggarbetsplats.

Machobeteende är vanligt på svenska byggarbetsplatser. Nära hälften av alla yrkesarbetare och tjänstemän anser att det råder machokultur, visar den första kartläggningen som omfattar hela byggbranschen.

Drygt sju av tio i byggbranschen upplever att det förekommer diskriminerande skämt på deras arbetsplats, och nära hälften beskriver tillståndet som en machokultur. Det visar den första kartläggningen som gjorts av hela byggbranschen, som tagits fram av fackförbundet Byggnads och branschföreningen Byggcheferna.

Machokultur leder till sämre arbetsmiljö och hotar kompetensförsörjningen i branschen, enligt Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

– Det är viktigt att vi inte tappar fokus på de här frågorna bara för att vi är i en lågkonjunktur, tvärtom är de extra viktiga. Byggbehovet är enormt och ska vi bygga Sverige starkt måste vi vara en attraktiv bransch där alla får plats och mår bra. Vi har kommit en bit på vägen, men fler behöver göra mer för att inte branschen ska förlora viktig kompetens, säger han i ett pressmeddelande.

Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads och Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. Foto: Byggcheferna

Unga kvinnor upplever mest machokultur

2015 startade Byggnads och Byggcheferna kampanjen Stoppa machokulturen, och sedan dess har ett så kallat machoindex tagits fram i samarbete med en forskare (se faktaruta). I år är första gången machoindexet mäter hela byggbranschen, där såväl yrkesarbetare som tjänstemän har tillfrågats om hur de upplever machokulturen i branschen. 

Ett resultat är att machokulturen upplevs olika beroende på vem man frågar, och såväl kön som ålder är tydliga skiljelinjer. Kvinnor i branschen upplever mer machokultur än män, men skillnaden mellan generationerna är ännu mer påtaglig. Unga upplever mer machokultur än äldre. Äldre, manliga chefer upplever minst machokultur och yngre yrkesarbetande kvinnor upplever allra mest.

– Även om denna rapport visar att machobeteenden fortfarande är alltför vanliga finns ljusglimtar. Branschens största utmaning är de diskriminerande skämten och det är alla överens om, säger Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna. 

För att förändra machokulturen uppmanar hon de som arbetar i branschen att använda verktygen på sajten stoppamachokulturen.nu. Där finns bland annat snabbtestet ”Machometern” som går att göra direkt i mobilen, ett fördomstest, och förslag om enkla regler att sätta upp på arbetsplatsen: Var schyst, ta inga risker och prata så alla kan lyssna.

Machoindex 2024

• Drygt 7 av 10 anser att det dras diskriminerande skämt på jobbet.
• Diskriminerande skämt är det vanligaste uttrycket för machokultur. Det är alla svarsgrupper överens om.
• Kvinnor anser i väsentligt högre grad än männen att det dras skämt om ”hur kvinnor är”.
• Kvinnor och yngre uppfattar i högre utsträckning att det finns machokultur.
• Ålder förklarar i hög utsträckning skillnader i uppfattning om machokultur, ibland mer än yrkesroll och kön.
• Yrkesarbetare uppfattar mer machokultur än chefer och ledare.
Källa: Byggcheferna.se

Vad är Machoindex?

Machoindex är ett verktyg som mäter människors uppfattning om machokultur. Det har utvecklats av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med psykologen och forskaren Magnus Johansson. 
Tanken med indexet är att få veta i vilken grad det finns machokultur och om den ökar eller minskar.
Undersökningen har gjorts av undersökningsföretaget Norstat på uppdrag av Byggnads och Byggcheferna. Siffran är framräknad utifrån 2 500 svar, drygt 1 300 svar från medlemmar i Byggcheferna och nära 1 200 svar från medlemmar i Byggnads.