Radar

Miljödomstol: Skogsstyrelsen bryter medvetet mot lagen

Fullastad timmerbil på barrskogskantad väg sedd från ovan.

Skogsstyrelsen låter bli att följa miljöbalken ”generellt och medvetet”, när de granskar anmälda skogsavverkningar automatiskt. Det slår mark- och miljödomstolen i Växjö fast i 33 domar.

Värdefull skog avverkas i Sverige i dag, detta då ett stort antal fridlysta arter går under radarn sedan Skogsstyrelsen började med automatisk granskning av planerade skogsavverkningar. Det visar en granskning från Naturskyddsföreningen som Landets Fria tidigare rapporterat om.

Organisationen har överklagat 33 olika ärenden till mark- och miljödomstolen i Växjö, som nu slår fast att Skogsstyrelsen bryter mot lagen. Domstolen konstaterar att ”Skogsstyrelsen generellt i sin automatgranskning tillämpar en för grov sållning när det gäller skyddade arter” samt att myndigheten ”generellt och medvetet underlåter att tillämpa miljöbalken”.

– De här domarna kräver en ökad efterlevnad av lagstiftningen, som grundar sig på EU-rätt och inte kan avskaffas, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

”Vi får analysera domarna”

Mark- och miljödomstolen slår fast att Skogsstyrelsen måste göra en mer ingående bedömning av hur fridlysta arter, biologisk mångfald och vatten påverkas i sin hantering av anmälda avverkningar. 

Thomas Mårtensson, chef för Skogsstyrelsens tillsynsenhet, tycker att det är att ”ta det för långt” att säga att myndigheten medvetet bryter mot lagen, säger han till DN.

– Vi delar kanske inte helt och hållet domstolens uppfattning att vi medvetet bryter mot lagstiftningen. Vår automatiska kontroll är inte en allsidig utredning utan handlar om att göra en grov sållning för att kunna ta fram vilka ärenden vi ska prioritera för manuell handläggning. Vi får nu analysera domarna för att se vad det får för konsekvenser för oss.

Snävare budget för tillsyn

Skogsstyrelsen har dock själva flaggat för att de missar att hantera tusentals avverkningsärenden på grund av resursbrist, vilket Landets Fria tidigare rapporterat om. Bakgrunden är dels att antalet avverkningsärenden kopplade till artskydd har ökat kraftigt under de senaste åren, till följd av ändrad rättspraxis, och dels att myndigheten fått mindre budget för tillsyn.

Att myndigheten inte hinner med att göra sitt jobb kommenterade Skogsstyrelsens Thomas Mårtensson så här:

– Det är självklart olyckligt att vi som myndighet inte i tid hinner agera i enskilda ärenden. Samtidigt är det alltid verksamhetsutövarens ansvar att se till att den verksamhet eller åtgärd som ska genomföras inte skadar miljön. Den som bryter mot miljöbalken riskerar en åtalsanmälan.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV