Intro

31 miljarder i rabatt för fossila bränslen

I bakgrunden vy över himmel och hav med en stenstrand och några tallar, i förgrunden chefredaktör Hanna Westerlund med en kaffekopp i handen.

De är skadliga för såväl klimat som ekonomi, och världens länder har vid flera tillfällen enats om att de ska fasas ut. Förstasidenyheten i veckans nummer handlar om subventioner till fossila bränslen.

Klimatkris och internationella åtaganden till trots har Sveriges regering sänkt energiskatten för diesel, ökat skatteavdraget för bilresor till och från arbetet, och lämnat skattebefrielsen för inrikes flyg intakt, för att bara nämna några av de svenska subventionerna av fossila bränslen. De ökade under 2023, och uppgick till 31 miljarder kronor. Siffran kan jämföras med att hela miljöbudgeten för året uppgick till 19,5 miljarder. Läs mer om Naturskyddsföreningens granskning av subventionerna här.

Sveriges museum slog besöksrekord 2023 med nära 18 miljoner besök, visar en ny sammanställning. Men en kategori museum ser tvärtom en stor tillbakagång – de statliga museer som slopat fri entré.

Ett museum som kan vara värt att besöka i dagarna är Värmlands museum. Där ställer fotografen Pieter ten Hoopen ut sin dokumentation av kärlek bland människor på flykt i en vandringsutställning kallad Love always. Ta del av några av bilderna i vår artikel.

Läs även om att Skogsstyrelsen missar att ta hänsyn till en rad fridlysta fåglar när myndigheten automatiskt granskar planerade skogsavverkningar. Och att kemiindustriernas branschorganisation Ikem vill förbjuda plasteldning för fjärrvärme, eftersom de menar att råvaran kan användas till nya produkter. Läs vad Avfall Sverige tycker om saken här.

Det och mycket mer ryms i veckans utgåva, som du hittar i sin helhet här.

Trevlig helg!
Hanna Westerlund, chefredaktör

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV