Radar

Sverige ökade stöd till fossila bränslen

Att de fossila subventionerna ökade under 2023 beror till stor del på att reseavdraget för resor till och från jobbet har utökats.


Statens subventioner av fossila bränslen ökar. I fjol uppgick de till 31 miljarder kronor – elva miljarder mer än hela miljöbudgeten. Det visar siffror från Naturskyddsföreningen.

I fjol gav svenska staten 31 miljarder kronor i stöd till fossila bränslen. Det sker i form av undantag från skatter och avgifter som gör det billigare att släppa ut växthusgaser. Sedan 2022 har subventionerna ökat med 10 procent, visar statistik framtagen av Naturskyddsföreningen. 

Subventionernas storlek, 31 miljarder, kan jämföras med miljöbudgeten, som var 19,5 miljarder under 2023.

– Regeringen lägger betydligt mer pengar på att göra fossila bränslen billigare än de lägger på miljö och klimat. Så länge det fortsätter så kommer vi inte att nå klimatmålen, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

De tre största subventionerna är sänkt energiskatt för diesel, avdrag för resor till och från arbetet, där nio av tio sker med bil, och skattebefrielse för inrikes flyg.

– Trots att vi befinner oss mitt i en klimatkris ökar subventionerna till fossila bränslen. Det är oansvarigt av regeringen, som genom Parisavtalet lovat att avskaffa de fossila subventionerna för att vi ska kunna nå klimatmålen, säger Beatrice Rindevall.

”Regeringen lägger betydligt mer pengar på att göra fossila bränslen billigare än de lägger på miljö och klimat”, säger Beatrice Rindevall, ordförande i Naturskyddsföreningen. Foto: Björn Nordqvist, CC-BY-4.0

EU:s klimatråd manar på

Tillsammans med G20, EU och OECD har Sverige kommit överens om att subventioner till fossila bränslen ska tas bort så snart som möjligt, detta eftersom de skadar både ekonomin som klimatet. Under klimattoppmötet Cop 28 i Dubai i höstas enades länderna exempelvis om att ”ineffektiva fossila subventioner” behöver fasas ut så snart som möjligt, om de inte används för exempelvis en rättvis omställning.

I en färsk rapport uppmanar EU:s rådgivande klimatråd ESABCC medlemsländerna till att ta krafttag mot fossilsubventionerna. Tydliga planer och tidtabeller för utfasningen behövs, enligt rådet.

– EU har gjort stora framsteg på senare år för att stärka sitt klimatpolitiska ramverk. Men det är en kamp mot klockan för att bli klimatneutrala till år 2050 och vi har inte råd att nu luta oss tillbaka, säger ordförande Ottmar Edenhofer i ett pressmeddelande.

Global fördubbling av fossilsubventioner

Globalt är ökningen av fossilsubventioner än större än i Sverige. Under 2022 fördubblades de direkta fossila subventionerna jämfört med föregående år, enligt siffror från Internationella valutafonden IMF. Det var till stor del en reaktion på stigande energipriser till följd av Rysslands invasionskrig i Ukraina. 

Totalt var de globala subventionerna till fossila bränslen 2022 tio till tolv gånger så stora som stöden till förnybara bränslen, rapporterar Dagens nyheter.

Landets Fria Tidning har sökt Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

FAKTA: Så har Sverige subventionerat fossila bränslen

2018: 29,3 miljarder kronor
2019: 32,5 miljarder kronor
2020: 26,5 miljarder kronor
2021: 26,7 miljarder kronor
2022: 28,2 miljarder kronor
2023: 31 miljarder kronor
Källa: Naturskyddsföreningen

De största klimatskadliga subventionerna i Sverige 2023

Lägre energiskatt för dieselbränsle: 13,4 miljarder kronor
Avdrag för resor till och från arbetet: 7,4 miljarder kronor (+2,5 miljarder sedan 2022)
Skattebefrielse för utrikes flyg: 4,6 miljarder kronor
Skattebefrielse för inrikes sjöfart: 980 miljoner kronor
Nedsatt koldioxidskatt för dieselbränsle till arbetsmaskiner och fartyg inom jord-, skogs- och vattenbruk: 950 miljoner kronor
Källa: Naturskyddsföreningen
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV