Radar

Kemiindustrier vill förbjuda plasteldning: ”Behöver råvaran”

Svensk Plaståtervinning i Motala återvinner plastförpackningar sedan 2019.

Vi använder allt mer plast, och trots sopsortering återvinns endast en tiondel. Mycket eldas upp för att producera fjärrvärme. Det vill kemiindustriernas branschorganisation Ikem ändra på. Nu uppmanar de regeringen att förbjuda plastförbränning – för att istället använda plasten till nya varor.

Bara runt 10 procent av plasten vi använder återvinns till ny plast. Det mesta energiåtervinns, det vill säga eldas upp i kraftvärmeverk, med stora utsläpp av koldioxid som följd, 2,4 miljoner ton per år.

För att minska den koldioxid som plasteldningen släpper ut föreslår Energimyndigheten i en ny rapport att plastprodukter ska beskattas för att finansiera koldioxidavskiljning, CCS i samband med förbränningen. 

Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige har uttryckt stöd till förslaget, som innebär ett utökat producentansvar för plasten, där den som för in plast på marknaden även har ansvar för att det avfall plasten skapar inte släpper ut koldioxid. ”Detta är ett viktigt styrmedel som välkomnas av Avfall Sverige”, skriver organisationen.

” I en klimatneutral framtid vore det önskvärt om Avfall Sveriges medlemmar, i enlighet med miljöbalken, prioriterade materialåtervinning av plasten framför energiåtervinning”, säger Malin Johansson, ansvarig klimat- och energipolitik för kemiindustriernas branschorganisation Ikem. Foto: Ikem

”Absurt att elda upp råvara”

Men att skilja av koldioxid är en dålig idé, anser kemiindustriernas branschorganisation Ikem. Istället borde vi sluta elda upp plasten, menar de.

– Att Avfall Sverige och Energimyndigheten vill att plastproducenterna ska betala för att avfallsanläggningarna eldar upp industrins råvara är absurt. Innovations- och kemiindustrin behöver plasten som råvara i nya varor och vill nu att regeringen förbjuder plastförbränning, säger Malin Johansson, ansvarig klimat- och energipolitik, IKEM i ett pressmeddelande.

Mer plast behöver återanvändas eller materialåtervinnas, enligt Naturvårdsverket.

Och Malin Johansson på IKEM hänvisar till den så kallade avfallshierarkin, som står inskriven i miljöbalken, enligt vilken avfallsanläggningarna är skyldiga att materialåtervinna om det är ett lämpligare alternativ.

– I en klimatneutral framtid vore det önskvärt om Avfall Sveriges medlemmar, i enlighet med miljöbalken, prioriterade materialåtervinning av plasten framför energiåtervinning, säger Malin Johansson.

Den så kallade avfallstrappan, enligt vilken materialåtervinning bör gå före energiåtervinning. Grafik: Ikem

”All plast går inte att återvinna”

Avfall Sverige har skrivit ett svar på Ikems utspel, där de påpekar att all plast inte lämpar sig för återbruk eller materialåtervinning, på grund av att den kan innehålla farliga ämnen som PFAS.

– Det är förståeligt att Ikem talar för att de behöver återvunnen plast som råvara för nya produkter. Avfall Sverige har ingen avvikande uppfattning – plasten ska materialåtervinnas, inte energiåtervinnas, om möjligt. Men för att det ska bli verklighet måste det finnas en fungerande marknad, och den har hittills inte funnits, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige i ett uttalande.

– Tills marknaden finns måste vi söka hållbara och miljövänliga metoder för att hantera plastavfall. Kommunerna tar ansvar för avfallshantering, och Avfall Sverige efterlyser en helhetsstrategi som involverar både plasttillverkare och kommuner för att skapa en mer hållbar och cirkulär hantering av plastavfall. Genom samarbete kan vi utforma system som gynnar både industrin och miljön, fortsätter han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV