Tag: Avverkning

Skogar med höga naturvärden avverkningshotade

Radar

Unik naturskog ska avverkas i Västerbotten

Radar