Radar

Unik naturskog ska avverkas i Västerbotten

Grannaturskogen som nu planeras för avverkning i Dikanäs.

Skog med mycket höga naturvärden är planerad att avverkas i Dikanäs i norra delen av Vilhelmina kommun. Skogsområdet, som ligger ovanför den fjällnära gränsen, rymmer minst 20 rödlistade arter, och mindre partier med urskog, enligt föreningen Skydda Skogen.

Totalt rör det sig om ca 40 hektar skog inklusive ett nytt vägbygge in i skogen i Dikanäs som ska avverkas av Vilhelmina Övre Allmänningsskog.

Skogarna ligger i ett stort och vidsträckt skogslandskap som är orört av modernt skogsbruk. Hittills har Skydda Skogen, som inventerat området, hittat 20 rödlistade arter där, bland annat sårbara vedsvampar som laxporing (VU), tajgaskinn och grantickeporing.

– Jag anser att det är helt oacceptabelt att släppa in skogsbruket i områden som detta. I Sverige är andelen långsiktigt skyddad skog mycket liten, endast cirka fem–sex procent och av den skog som är skyddad så är det än mindre som håller så höga naturvärden som de som hittas i de fjällnära skogarna, säger Jon Andersson från Skydda Skogen som inventerat skogarna i Dikanäs, i ett pressmeddelande.

Kräver stopp för avverkning

Skogsstyrelsen som har till uppgift att kontrollera att naturvärden inte skadas, har tidigare hjälpt till att planera skogsbilvägar genom områdets urskogar, enligt Skydda Skogen.

Föreningen kräver att avverknings- och vägplanerna i de urskogsartade grannaturskogarna i Dikanäs omedelbart dras tillbaka. De anser att dessa skogar bör ingå i Marsfjällets naturreservat, som ligger söder om det stora skogsområdet.

– Dessa skogar måste undantas från kalavverkning om Sverige ska kunna uppfylla våra internationella åtaganden inom EU och FN. Man frågar sig när Sverige ska börja ta ansvar för de unika skogslandskap som finns längs fjällkedjan. Tiden tickar och hyggena växer, säger Jon Andersson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV